ข้อยละหย้าน

หย้านหลายเด้ หย้านบุญเครือบ่สมฮั้ว บุญงัวบ่สมต่าง
บุญหมากข่าง มันบ่สมเชือกฝั้นหันแล้วกะเล่ามาย
หย้านเด้นอ หย้านแต่บุญบักอ้าย บ่สมนาง....ผู้ยศใหญ่
คันสิหยับเข้าใกล้ ย้านโตเจ้านั้นไล่หนี
หย้านเด้นอ หย้านแต่เต็มทีอ้าย ชายบ่งามรูปบ่หล่อ
ขอแต่ได่มาจาเว้านำสาวเจ้า..กะบุญแล้ว ...ดอกนางเอ้ย
ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=hmSz2QWeEg8

ไทบ้านพระเสาร์
8 -08-56