ไม่ยึดมั่นถือมั่นย่อมหลุดพ้น 1


ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=BmUQ7ejXTyI

ไม่ยึดมั่นถือมั่นย่อมหลุดพ้น 2


ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=80g8onYDPlg