เกวียนหากเหมิดคุณค่า ถ้าขาดคู่ งัวเทียม
กี่เป็นของบ่มีคุณ หากขาดฟืม มาค้าง
ฉางเป็นเพียงโฮงไม้ แม่โพสพ บ่ขึ้นอยู่
ผักกะตู ก็หากเป็นแค่แผ่นไม้ วงกบค้ำ หากบ่มี
อันสตรีคือดอกไม้ เอามาเสียบ แซมผม
คันบ่มีซายซม กะเปล่าแปน คุณค่า
ตาเอ้ยตาหวานฉ่ำ ยามอ้ายเจรจานำ เจ้าอย่าโอ้ อวดอ่ง
ยามสังขารเ-่ยวลง หาคู่เคียงบ่ได้ เขาบักไม้ ผูกกระโลง
แท้แหล่วหล่าเอ้ย …
ฝากไปหาผู้สาวท่าใหญ่แหน่ฝากไปหาผู้สาวท่าใหญ่แหน่ฝากไปหาผู้สาวท่าใหญ่แหน่