เล่นกระโดดกบ


จำนวนผู้เล่น

ไม่เกิน 10 คน


วิธีเล่น

เอาผ้าผูกขา 2 ข้างของผู้เล่นติดกัน เมื่อกรรมการให้สัญญาณ ผู้เล่นทุกคนจะกระโดดออกจากเส้นเริ่มต้นไปจนถึงเส้นชัย ใครไปถึงก่อนเป็นผู้ชนะ

เล่นกระโดดกบ


อุปกรณ์

ผ้าสำหรับใช้ผูกขาเท่าจำนวนผู้เล่น