2-1 = 0
ตั้งแต่ก่อนน้องกับอ้าย ย่างไปไสคนเขาซาส์
ดวงซาตาสองคนนี้ หนีบ่ม่มเป็นคู่กัน พะนะ
แต่เดี๋ยวนี้เธอคนนั้น ใจเปลี่ยนผันตีออกห่าง
มือเคยวางขวาทับซ้าย เดี๋ยวนี้ใก้ลกะย่างหนี
หนึ่งบวกหนึ่งตั้งแต่กี้ น้องคนดีเปรียบเฮาสอง
บ่มีไผมาสำรอง ฮักเฮาสองยังครองมั่น
แต่มาเดี๋ยวนี้นั่น อ้ายมันบ่สำคัญ ความฮักนั้นมันก้ำกึ่ง
มาเป็นสองลบหนึ่ง เท่ากับศูนย์อ้ายกับเจ้า เหมิดความเว้าเจ้าเหมิดใจ