ยิ้มหวานถามบ่าว

รอยยิ้มหวานสาวไกลบ้าน
มาถึงเมืองเชียงคาน...หัวใจนั้นได้คิดต่อ
มาถึงแล้วให้น้องรอหรือเลยไปต่อละอ้าย
ใจน้องอยากเอ่ยถาม.....ยิ้มหวานถามบ่าวยิ้มหวานถามบ่าวยิ้มหวานถามบ่าว
:,1-:,1-:,1-:,1-:,1-:,1-:,1-:,1-