มีสองผัวเมียเฮ็ดกระท่อมน้อยอยู่หัวนาติดกับป่ากระท่อมหลังคากะเริ่มเก่าแล้วในป่านั้นกะมีเสือโตหนึ่งจ้องสิกินสองผัวเมียอยู่ มามื้อหนึ่งเสือไปจอบกินสองผัวเมียอยู่ใต้กระท่อมพอดีมื้่อนั้นฝนผัดตกบักอย่างแฮง ผัวกะเลยเว้ากับเมียขึ้นว่าข่อยบ่ย้านหยังดอกข่อยย้านแต่ฮัว(กลัวหลังคารั่ว)นี่แล้ว เมียก็ข่อยกะย้านฮัวคือกันหละเฒ่าฝ่ายเสือจอบอยู่ใต้ล่างกะได่ยินกะสงสัย ฮัวมันเป็นโตจังไดว่ะ ขนาดกูเป็นเสือมาจอบกินมันมันยังบ่ย้าน เสือกะจอบอยู่ สองผัวเมียกะแฮงจ่มอยู่เซา ย้านเด้ ย้านฮัวเด้ โอ้ยย้านเด้ เสือกะเริ่มย้านนำคือกันแล้วบาดนี่เสือกะเริ่มโตสั่นคือกันบาดนี่ พอสักพักสองผัวเมียกะฮ้องออกมา. โอ๊ะนั้นฮั่วมาลงมาอีหลี เสืออยู่ใต้ล่างกะตกใจคือกันกระโดดเข้าป่าหายจ้อยบ่กล้าออกมากินคนอีกเลย อิอิมันย้าน ฮัว...