ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับ สำหรับผู้ที่แวะมาชมและให้ข้อมูล (ฝากตัวเด็กใหม่ด้วยนะครับท่านอาวุโสทุกท่าน)

เบิ่งพระให้ขน้อยแนครับ

เบิ่งพระให้ขน้อยแนครับ

เบิ่งพระให้ขน้อยแนครับ

เบิ่งพระให้ขน้อยแนครับ

เบิ่งพระให้ขน้อยแนครับ

เบิ่งพระให้ขน้อยแนครับ

เบิ่งพระให้ขน้อยแนครับ

รวมองค์เล็กครับ
เบิ่งพระให้ขน้อยแนครับ
เบิ่งพระให้ขน้อยแนครับเบิ่งพระให้ขน้อยแนครับเบิ่งพระให้ขน้อยแนครับเบิ่งพระให้ขน้อยแนครับ


หากมีข้อผิดพลาดอันใดอภัยด้วยนะครับ