10 เหรียญสุดยอดมหานิยม

1.เหรียญพระพุทธชินราช

พระพุทธชินราชวัดศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ และเป็นพระพุทธรูปสำคัญยิ่งของประเทศไทย ต่อมาในปี พ.ศ.2460 ได้มีการสร้างเหรียญพระพุทธชินราชขึ้นครั้งแรก ซึ่งเป็นเหรียญพระพุทธที่ทรงคุณค่าและหายากครับ

10 เหรียญสุดยอดมหานิยม

2.เหรียญพระพุทธโสธร

พระพุทธโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์อีกองค์หนึ่งของประเทศไทยและในปี พ.ศ.2460 ก็ได้มีการสร้างเหรียญหลวงพ่อพระพุทธโสธรขึ้นเป็นครั้งแรกเช่นกัน และเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่หายาก และนิยมจัดอยู่ชุดเบญจภาคีเหรียญพระพุทธครับ

10 เหรียญสุดยอดมหานิยม

3.เหรียญหลวงพ่อวัดมงคลบพิตร

หลวงพ่อมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตร พระนครศรีอยุธยา เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอีกองค์หนึ่ง ที่สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ ที่มีขนาดใหญ่มากองค์หนึ่ง ในปีพ.ศ.2460 ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์องค์หลวงพ่อมงคลบพิตร และมีการสร้างเหรียญแจกเป็นที่ระลึก ซึ่งถือเป็นเหรียญรุ่นแรกและจัดอยู่ในชุดเบญจภาคีเหรียญพระพุทธครับ

10 เหรียญสุดยอดมหานิยม

4.เหรียญมหาพุทธพิมพ์

“เหรียญพระมหาพุทธพิมพ์ ปี 2461” นับเป็นเหรียญพระพุทธที่ได้รับความนิยมสูงในแวดวงนักสะสมเหรียญ รูปพรรณสัณฐานและขนาดของเหรียญถอดแบบมาจากเหรียญหลวงพ่อโสธร ปี 2460 นับเป็นเหรียญพระพุทธที่สวยงามและมีความงามสง่า กอปรกับพุทธคุณเป็นเลิศปรากฏ สมเป็นหนึ่งในสิบเหรียญยอดนิยมของประเทศจริงๆ เรื่องพุทธคุณ ครอบจักรวาล แคล้วคลาดปลอดภัย ประสบความสำเร็จ ในชีวิตการงานหน้าที่ ค้าขายเจริญรุ่งเรือง ผู้ใดที่ไว้ครอบครอง จะเป็นใหญ่เป็นโต สมกับชื่อ "หลวงพ่อโต"

10 เหรียญสุดยอดมหานิยม

5.เหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิง

เหรียญสุดท้ายในชุดเบญจภาคีก็คือ หลวงพ่อวัดไร่ขิง จ.นครปฐม ซึ่งเป็นพระพุทธรูปหนึ่งในตำนานเรื่องพระพุทธรูปลอยน้ำ ห้าองค์คือ หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อวัดเขาตะเครา หลวงพ่อวัดบ้านแหลม หลวงพ่อโตบางพลี และ หลวงพ่อวัดไร่ขิง ในปีพ.ศ.2467 ได้มีการสร้างเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงขึ้นเป็นครั้งแรก และเป็นที่นิยมกันมากครับ

10 เหรียญสุดยอดมหานิยม

6.เหรียญหลวงปู่เอี่ยม

เหรียญแรกคือเหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังวรวิหาร กทม. หลวงปู่เอี่ยมท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากมาย และเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนโดยทั่วไป เหรียญรูปท่านอนุญาตให้สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพ.ศ.2467 ที่เรียกกันว่าเหรียญยันต์สี่ ปัจจุบันหายากมากครับ

10 เหรียญสุดยอดมหานิยม

7.เหรียญหลวงพ่อกลั่น

เหรียญในชุดนี้อีกเหรียญที่หายากมากๆ เช่นกัน คือ เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติการาม พระนครศรีอยุธยา ซึ่งหลวงพ่อกลั่นท่านถือว่า เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากของพระนครศรีอยุธยาในสมัยนั้น เหรียญรุ่นแรกของท่านสร้างในปีพ.ศ.2469 เพื่อเป็นที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ ปัจจุบันมูลค่าสูงมากครับ

10 เหรียญสุดยอดมหานิยม

8.เหรียญหลวงปู่ศุข

เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า หนึ่งในพระอาจารย์ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และมีชื่อเสียงขจรขจายไปทั่วลุ่มน้ำเจ้าพระยา ท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีผู้เคารพศรัทธามากในภาคกลางตอนบน เหรียญรูปท่านรุ่นแรกและรุ่นเดียวของท่านนั้นสร้างในปีพ.ศ.2466 เป็นเหรียญสุดยอดเหรียญหนึ่งในชุดเบญจภาคีเหรียญพระเกจิอาจารย์ครับ

10 เหรียญสุดยอดมหานิยม

9.เหรียญหลวงพ่อฉุย

หลวงพ่อฉุย วัดคงคาราม เพชรบุรี ท่านเป็นพระสงฆ์ที่ชาวบ้านเพชรบุรีเคารพนับถือมาก และเหรียญรูปท่านรุ่นแรกนี้เป็นสุดยอดเหรียญของจังหวัดนี้ครับ ซึ่งสร้างในปีพ.ศ.2465 เพื่อแจกเป็นที่ระลึกในงานฉลองมณฑป วัดคงคาราม ที่สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐาน พระพุทธชินราชจำลอง พระ พุทธชินสีห์จำลอง พระศรีศาสดาจำลอง ของวัดคงคาราม และเป็นหนึ่งในเหรียญชุดเบญจภาคีเหรียญพระเกจิอาจารย์

10 เหรียญสุดยอดมหานิยม

10.เหรียญหลวงพ่อคง

เบญจมหามงคลเหรียญพระเกจิอาจารย์เหรียญสุดท้ายมาถึงแม่กลองกันเลยทีเดียวเชียวแหละ เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม สมุทรสงคราม เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่มีประสบการณ์มาก เป็นที่ยกย่องของผู้นิยมสะสมพระเครื่อง จัดให้อยู่ในชุดเบญจภาคีเหรียญพระเกจิอาจารย์ครับ ปัจจุบันเหรียญสวยๆ มีมูลค่าสูง หายากเช่นกันครับ

แหล่งที่มา http://www.aj-ram.com