สายลมหนาวพัดมาใกล้...
น้องได้ฝากความห่วงใย..
ความคิดฮอดไปถึงอ้ายคนไกลถิ่น..
อยากให้อ้ายนั้นได้ยิน
อยากให้อ้ายได้รับรู้
วาตอนนี่น้อง..คิดฮอดหลาย...
สองมือจับเอาดอกไม้..
น้องนั่งคิดพ้อความหลังครั้งเก่า
แต่ก่อนเคยมีสองเฮานั่งเคียงชิดใกล้...
ปานได๋น้อ..ปานได๋น้ออ้าย
สิหวนคืนมาเยือนถิ่น...
น้องยังอยากได้ยิน..
คำว่าอ้ายฮักน้อง...
จากปากอ้ายบอกน้องนั้นสุคืน...:,1-:,1-:,1-:,1-:,1-