สังฆราชประทานพระของขวัญสมเด็จ100ปีญสส.84,000องค์แจกประชาชน

พระราชรัตนมงคล ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจริญพระชนมายุ 100 พรรษา ได้ประทานพระอนุญาตให้สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ดำเนินการจัดสร้าง พระผงของขวัญ 100 ปีญสส. หรือ สมเด็จพระบรมพุทโธโพธิสัตว์ จำนวน 84,000 องค์ เพื่อประทานให้แก่พุทธศาสนิกชนที่มาลงนามถวายพระพรยังสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ระหว่างวันที่ 1-7 ตุลาคม 2556
“พระสมเด็จ 100 ปี ญสส. มีพุทธลักษณะที่งดงาม ด้านหน้าเป็นหลวงปู่ทวดนั่งสมาธิอยู่หน้าพระประธาน ด้านหลังประดิษฐานพระนามย่อ ญสส. ผิวพระผงออกสีน้ำตาลเข้ม หรือผงว่าน การสร้างพระผงของขวัญครั้งนี้ ได้รวบรวมมวลสารอันเป็นมงคลจากทั่วประเทศ จำนวน 6,000 มวลสาร ประกอบด้วยมวลสารพระสมเด็จรุ่นต่างๆ เช่น สมเด็จวัดระฆัง สมเด็จบางขุนพรหม เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะประทานให้แก่ ผู้มาถวายพระพรแล้ว ส่วนหนึ่งยังจะประทานให้ตำรวจทหารและข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามจังหวัดชายแดนทั่วประเทศด้วย

แหล่งที่มา http://www.dailynews.co.th