ทัสสนานุตตริยะ

การเห็นที่สูงที่เลิศเลอก็คือการเห็น
สมณะ ท่านบอก สมณะท่านก็บอกไว้ คำว่าสมณะคือสงบกายวาจาใจจากบาปทั้งหลาย ตั้งแต่พระโสดาก็เรียกสมณะ สกิทา อนาคา เรียกสมณะ อรหันต์ เรียกสมณะทั้งนั้น พระท่านผู้ทรงธรรมเหล่านี้ไว้เป็นสรณะหรือเป็นมงคลแก่ท่านเองแล้ว ยังเป็นมงคลแก่ผู้ได้เห็นได้ยินได้ฟัง เห็นท่านเป็นมงคล เรียกทัสสนานุตตริยะ

ใจของเราขอให้อบรมจะเป็นมงคล เราได้เห็นพระเจ้าพระสงฆ์ผู้ทรงศีลทรงธรรม หูตาเป็นมงคลตลอด พอพูดอย่างนี้เราก็เคยพูดแล้ว ได้เขียนในหนังสือไม่ใช่เหรอ ที่ได้ไปพบเห็นพ่อแม่ครูจารย์มั่นเบื้องต้นที่วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ อันนั้นมันถึงใจไม่ลืมจนกระทั่งบัดนี้ .. พอท่านใกล้เข้ามาก็ปุ๊บปั๊บเข้าในห้อง ห้องมันก็มีช่องอยู่ จะว่าไง ถึงมีฝามันก็มีช่อง เข้าใจไหม พอท่านใกล้เข้ามาก็ปุ๊บเข้าห้อง จ่อดูในช่อง คอยดู

ดูท่านด้วยความเอิบอิ่ม ด้วยความเคารพเลื่อมใสสุดหัวใจนะเวลานั้น ดูจ้อเข้ามาๆ ดู ทีนี้พอท่านผ่านไปแล้วออกจากห้องมาดูท่านอีก ดูข้างหลังท่าน ดู วันนั้นปีติทั้งวันนะ ชาตินี้เราก็ภูมิใจ เราได้พบพระอรหันต์เสียแล้ว วันนี้ได้พบแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างเราได้สังเกตดูท่านทุกอย่างด้วยความปลื้มปีติในใจของเรา ทีนี้วันนั้นจิตใจไม่ได้ไปไหน อยู่กับท่านอาจารย์มั่นทั้งนั้น เป็นมงคลสูงสุดว่าเรามีวาสนาเกิดมาได้พบพระอรหันต์เสียแล้วในคราวนี้ แม้เราไม่ได้เป็นพระอรหันต์เราได้ชมบารมีท่านเราก็พอใจ อันนี้ถึงใจหมดนะที่ว่านี้

เราพูดถึงเรื่องได้เห็นครูบาอาจารย์ ทัสสนานุตตริยะ เรายกตัวอย่าง เช่น เราเห็นท่านอาจารย์มั่น นี่ละมันถึงใจตลอดทั้งวันเลยเชียวนะ ทัสสนานุตตริยะ เป็นความเห็นที่เลิศเลอ เรายังไม่เห็นภายใน เราเห็นสมณะภายนอกเสียก่อน อย่างที่เราเห็นหลวงปู่มั่นเราพอใจ นี่เรียกว่าสมณะอยู่ภายนอก ทีนี้พอเราบำเพ็ญเข้าๆ สมณะภายในจะเริ่มเกิดขึ้นจากเราผู้บำเพ็ญ โสดา สกิทา อนาคา อรหันต์ จะขึ้นที่นี่ๆ ทีนี้อรหันต์นอกกับอรหันต์ในเข้ากันได้แล้วพอใจ เต็มสัดเต็มส่วน

โอวาทธรรม หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
คัดบางส่วนมาจากหนังสือ ญาณสัมปันนานุสรณ์***  ทัสสนานุตตริยะ  ***

***  ทัสสนานุตตริยะ  ***


เครดิต : http://www.facebook.com/pages/453781947991908
http://www.baanmaha.com/community/newthread.php?do=newthread&f=35