หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า 12 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
กำลังแสดงผล 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 11

หัวข้อ: คณิตศาตร์ กับ Excel

 1. #1
  Maximum learning
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ khonsurin
  วันที่สมัคร
  Apr 2008
  ที่อยู่
  ท่าตูม สุรินทร์
  กระทู้
  8,063

  คณิตศาตร์ กับ Excel


  คณิตศาตร์ กับ Excel  เนื่องด้วยเราสามารถหาคำตอบ หรือหาค่า บางสิ่งบางอย่างจากการคำนวณในโปรแกรมเอกเซลได้ดังนั้น ในตอนแรกนี้


  มารู้จักฟังก์ชั่นที่ใช้เป็นสูตรในการคำนวณของ Function ในการคำนวนของ Excel ก่อนนะคะ
  รวม Function ในการคำนวนของ Excel  AVERAGE : ใช้หาค่าเฉลี่ยของกลุ่มข้อมูลที่เป็นตัวเลข

  COUNT : ใช้ในการนับจำนวนที่ระบุ

  DATE :ช่วยกรอกข้อมูลที่เป็นวันที่และสามารถนำไปคำนวณระยะเวลา

  IF : ใช้ทดสอบเงื่อนไข

  LARGE : หาค่าตัวเลขสูงสุดในกลุ่มของข้อมูล โดยระบุช่วงที่ต้องการ

  MAX : หาค่าที่สูงสุดในกลุ่มของตัวเลข

  MIN : หาค่าที่ต่ำสุดในกลุ่มของตัวเลข

  ROUND : ปัดเศษจุดทศนิยมตามหลักคณิตศาสตร์

  SUM : หาค่าผลรวมของตัวเลข

  VLOOKUP : ช่วยค้นหาและแสดงข้อมูลจากตารางที่กำหนด

  DATE : ช่วยเก็บข้อมูลวันที่ และจะเปลี่ยนให้เป็นเลขจำนวนหนึ่งเพื่อนำไปใช้คำนวณหาระยะเวลา

  DATEVALUE : เปลี่ยนข้อมูล เดือน วันที่ ปี ที่เขียนเป็นตัวอักษรให้เป็นเลขจำนวนหนึ่งเพื่อนำไปใช้คำนวณหาระยะเวลา

  DAYS 365 : คำนวณระยะเวลาเป็นจำนวนวน โดยถือตามหลักของปีทางธรุกิจคือ 1 ปี มี 365 วัน

  NOW : ให้ผลเป็นวันที่และเวลาที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยรวมกันออกมาเป็นเลขจำนวนหนึ่ง

  TIME : ให้ผลเป็นตัวเลขจำนวนหนึ่งจากข้อมูลชั่วโมง นาที และวินาที ที่กำหนดให้

  TIME VALUE : ให้ผลเป็นตัวเลขที่จำนวนหนึ่งจากข้อมูลชั่วโมง นาที และวินาที ซึ่งเขียนในเชิงตัวอักษร

  TODAY : ให้วันที่เป็นตัวเลขจำนวนหนึ่ง ตามที่ได้มาจากเครื่องคอมพิวเตอร์


  DAY : แยกข้อมูลส่วนที่เป็นวันที่ออกมาจากข้อมูล วันที่, เดือน, ปี

  HOUR : บอกเวลาเฉพาะส่วนที่เป็นชั่วโมง

  MINUTE : บอกเวลาเฉพาะส่วนที่เป็นนาที

  MONTH : แยกข้อมูลส่วนที่เป็นวันที่ออกมาจากข้อมูล วันที่, เดือน, ปี ผลออกมาจะได้ตัวเลขที่นำไปคำนวณได้ด้วย

  SECOND : แยกข้อมูลส่วนที่เป็นวินาทีออกมา จากเวลาที่กำหนด

  WEEKDAY : ให้ผลลัพธ์ว่าเป็นวันอะไร จากข้อมูลวันที่ เดือน ปี

  YEAR : ให้ผลลัพธ์ว่าตรงกับปี ค.ศ. อะไร จากข้อมูลวันที่ เดือน ปี หรือตัวเลขจำนวนหนึ่ง

  ABS : หาค่าสัมบูรณ์ของตัวเลข (Absolute Value) ตัวเลขที่ไม่มีการติดลบ

  SCOS : หาค่า Arc Cosine คือ ส่วนกลับของค่า Cosine ตามหลักของตรีโกณมิติ

  ACOSH : หาค่าส่วนกลับของ Hyperbolic Cosine

  ASIN :หาค่า Arc Sine

  ASINH : หาค่าส่วนกลับของ Hyperbolic Sine

  ATAN : หาค่า Arc Tangent

  ATAN2 : หาค่าความลาดเอียง (Slope) ของเส้นตรงที่ลากมาจากจุดพิกัด (แบบ รูป กราฟ) มายังจุดกำเนิด (Origin) คือ จุดตัดเส้นแกน X,Y

  ATANH : หาค่าส่วนกลับของ Hyperbolic Tangent

  BASE : แปลงหาค่าตัวเลขฐานสิบให้เป็นฐานอื่นที่ต้องการ

  CEILING : ปัดค่าให้เป็นเลขจำนวนเต็ม ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับเลขที่กำหนดให้มากที่สุด โดยปัดค่าตัวเลขเป็นบวกขึ้น และปัดลงหากเป็นลบ

  COMBIN : คำนวณหาจำนวนวิธีการจัดกลุ่ม (Combination) ตามหลักคณิตศาสตร์

  COS : หาค่า Cosine ตามหลักของตรีโกณมิติ

  COSH : หาค่า Hyperbolic Cosine

  EVEN : ปัดค่าให้เป็นเลขจำนวนเต็มรูปแบบเลขคู่ ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับเลขที่กำหนดให้มากที่สุด โดยปัดขึ้นสำหรับค่าบวดและปัดลงสำหรับค่าลบ

  EXP : หาค่า Exponential

  FACT : หาค่า Factorial

  FACTDOUBLE : หาค่า Factorial แต่เป็นการลดค่าของตัวคูณลงทีละ 2

  FLOOR : ปัดค่าให้เป็นเลขจำนวนเต็มรูป ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับเลขที่กำหนดให้มากที่สุด โดยปัดขึ้นสำหรับค่าลบและปัดลงสำหรับค่าบวก

  GCD : หาค่าตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) ของกลุ่มเลขจำนวนหนึ่ง

  INT : ปัดเศษทศนิยมทิ้งเหลือไว้แต่เลขหน้าจุดทศนิยมเท่านั้น

  LCM : หาค่าตัวคูณร่วมมาก (ค.ร.ม.) ของกลุ่มเลขจำนวนหนึ่ง

  LN : หาค่าของ Natural Logarithm จากตัวเลขที่กำหนดให้

  LOG : หาค่า Logarithm ของตัวเลขจากฐาน (Base) ที่กำหนดให้

  LOG10 : หาค่า Logarithm ของตัวเลขจากฐาน 10

  MDETERM : หาค่า Determinant ของ Matrix ซึ่งมีจำนวนแถวและจำนวนคอลัมน์เท่ากัน (Square Matrix)

  MNVERSE : หาค่า Inverse ของ Matrix ซึ่งมีจำนวนแถวและจำนวนคอลัมน์เท่ากัน

  MMULT : หาผลคูณของ Matrix สองชุด

  MOD : หาค่า Modulo คือ เศษที่ได้จากการหารของตัวเลขสองจำนวน และจะให้เครื่องหมายเดียวกันของตัวหาร

  MULTINOMIAL : หาอัตราส่วนระหว่าง ผลบวก Factorial กับผลคูณ Factorial ของ จำนวนหนึ่งที่กำหนดให้

  ODD : ปัดค่าให้เป็นเลขจำนวนเต็มแบบเลขคี่ ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับเลขที่กำหนดให้มากที่สุด โดยปัดขึ้นสำหรับค่าบวกและปัดลงสำหรับค่าลบ

  PI : ให้ค่าคงที่ของ P1 คือ 3.141592 (โดยประมาณ)

  PRODUCT : หาผลคูณของตัวเลขจำนวนหนึ่งที่กำหนดให้

  QUOTIENT : หาค่าที่ได้จากการหารของตัวเลขสองจำนวน โดยปัดเศษทิ้งทั้งหมด

  RAND : ให้ค่าตัวเลขแบบสุ่ม ๆ ซึ่งจะมีค่าระหว่าง 0-0.9999

  RANDBETWEEN : ให้ค่าตัวเลขแบบสุ่ม ๆ โดยสามารถกำหนดช่องของตัวเลขที่ต้องการ

  ROUND : ปัดเศษทศนิยมให้มีจำนวนหลักเท่าที่ต้องการ โดยพิจารณาตามหลังคณิตศาสตร์ ถ้าเกิน 5 ปัดขึ้น ต่ำกว่า 5 ปัดทิ้ง

  SERIESSUM : หาค่าผลรวมของเลขอนุกรมชุดหนึ่ง

  SIGN : แทนความหมายของค่าตัวเลขที่กำหนดให้ด้วย 1 หรือ 0 ดังนี้*ถ้าตัวเลขที่กำหนดให้มีค่าเป็นบวก จะได้เลข 1*ถ้าตัวเลขที่กำหนดให้มีค่าเป็นศูนย์ จะได้เลข 0*ถ้าตัวเลขที่กำหนดให้มีค่าติดลบ จะได้เลข –1

  SIN : หาค่า Sine ตามหลักของตรีโกณมิติ

  SINH : หาค่า Hyperbolic Sine

  SQRT : หาค่ารากที่สองของตัวเลขที่กำหนดให้

  SUM : หาค่าผลรวมของตัวเลขจำนวนหนึ่ง

  SUMPRODUCT : หาค่าผลรวมระหว่างผลคูณของตัวเลขหลายกลุ่ม

  SUMSQ : หาค่าผลรวมของตัวเลขยกกำลัง

  SUMX2MY2 : หาค่าผลรวมของตัวเลขยกกำลังสอง 2 จำนวนลบกัน

  SUMX2PY2 : หาค่าผลรวมของตัวเลขยกกำลังสอง 2 จำนวนบวกกัน

  SUMXMY2 : หาค่าผลรวมของผลต่างยกกำลังสอง 2 จำนวน

  TAN : หาค่า Tangent ตามหลักตรีโกณมิติ

  TANH : หาค่า Hyperbolic Tangent

  TRUNC : ปัดเศษทศนิยมให้มีจำนวนหลักเท่าที่ต้องการ โดยไม่มีการพิจารณาใด ๆ


  และยังมีสูตรฟังก์ชั่นอีกมากมายที่ไม่ได้กล่าวถึงค่ะ
  แต่จะเริ่มเรียนรู้เพื่อใช้สร้างสือการเรียนรู้ร่วมกันค่ะ 2. #2
  Maximum learning
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ khonsurin
  วันที่สมัคร
  Apr 2008
  ที่อยู่
  ท่าตูม สุรินทร์
  กระทู้
  8,063

  AVERAGE : ใช้หาค่าเฉลี่ยของกลุ่มข้อมูลที่เป็นตัวเลข


  AVERAGE : ใช้หาค่าเฉลี่ยของกลุ่มข้อมูลที่เป็นตัวเลข
  ในการเรียนสถิติ สูตรหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต

  คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต แบบไม่แจกแจงความถี่ ทั้งค่าเฉลี่ยเลขคณิตของประชากรทั้งหมด และของกลุ่มตัวอย่าง ที่ได้เรียนรู้กันก็คือ

  นำข้อมูลทั้งหมดมารวมกัน แล้วหาร ด้วยจำนวนข้อมูล  ซึ่งถ้าข้อมูลไม่มากนัก ก็สามารถทำได้ง่าย


  ถ้าข้อมูลมากๆๆ ก็อาจจะทำได้ยากหน่อย และถ้ารวมเลขผิด ก็หมายถึงค่าที่คำนวณได้ ก็ผิดไปด้วย  วิธีสร้างตาราง แล้วกรอกตัวเลขลงไป ผลลัพธ์จะออกมา และนำมาใช้ เพียงใส่หาคำตอบอย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถนำไปใช้งาน หรือตรวจสอบผลลัพธ์ที่ทำมาว่าถูกต้องหรือเปล่า


  วิธีการสร้าง  1 เปิด Excel ขึ้นมา


  2 ตกแต่งหน้า Excel ให้สวยงาม หรือจะไม่ตกแต่ก็ได้
  เช่นแต่งตารางดังภาพ เป็น 10 x10
  เติมสี และใส่เส้นตาราง


  3 ที่เซลข้างนอกตารางที่สร้างไว้ตรงไหนก็ได้ ขยายเซลนิดหน่อย แล้วแต่งสีให้แตกต่างลงไป


  4 พิมพ์คำว่า =AVERAGE(ลากคลุมจาก A1ถึงJ10)แล้วเอนเทอร์ลงมา ค่าที่ได้ จะออกมาดังรูป (พิมพ์แบบไม่เว้นช่องว่างตัวอักษร)
  5 และเมื่อใส่ตัวเลขลงไปในตารางที่เรากำหนดไว้ 100 ข้อมูล ใส่ตรงไหนก็ได้ ในเขตที่กำหนดข้อมูล ผลลัพธ์ของค่าเฉลี่ยเลขคณิตจะออกมา

  ถ้าจะใช้ข้อมูลต่อไป ลากคลุมข้อมูล แล้วกดDelete ออก เพื่อลบข้อมูล แล้วลงข้อมูลคำนวณใหม่ แต่ห้ามยุ่งกับสูตรที่เราสร้างไว้
  เพียงเท่านี้เราก็สามารถเรียนรู้หาคำตอบทางสถิติได้ง่ายที่สุดในโลกเลยละ


  จบตอน โปรดติดตามที่กระทู้นี้ต่อไปนะคะ
  สงวนลิขสิทธ์
  ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น


  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย khonsurin; 19-10-2013 at 04:52.

 3. #3
  Maximum learning
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ khonsurin
  วันที่สมัคร
  Apr 2008
  ที่อยู่
  ท่าตูม สุรินทร์
  กระทู้
  8,063

  COUNT : ใช้ในการนับจำนวนที่ระบุ


  COUNT : ใช้ในการนับจำนวนที่ระบุ  จากที่เราลงข้อมูลในตารางที่เราสร้างไว้ ถ้าข้อมูลจำนวนมาก ไม่อยากนั่งนับ
  ก็มีสูตรที่สามารถตรวจสอบได้ว่าจำนวนข้อมูลของเรา ที่มีจำนวนเท่าใด ที่ลงไปแล้ว โดยใช้สูตรฟังก์ชั่น count
  จากตารางที่สร้างไว้ ทำต่อดังนี้

  1 กำหนดตารางจำนวนข้อมูลดังรูป


  2 พิมพ์=count(ลากคลุมจาก A1 ถึง J10) แล้วเอนเทอร์  ติดตามต่อได้นะคะ  สงวนลิขสิทธ์
  ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น


  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย khonsurin; 19-10-2013 at 04:52.

 4. #4
  Maximum learning
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ khonsurin
  วันที่สมัคร
  Apr 2008
  ที่อยู่
  ท่าตูม สุรินทร์
  กระทู้
  8,063

  MAX กับ MIN


  MAX กับ MIN  การหาค่า สุงสุดของชุดข้อมูล (MAX )กับ กับค่าต่ำสุดของข้อมูล (MIN)
  MAX : หาค่าที่สูงสุดในกลุ่มของตัวเลข
  MIN : หาค่าที่ต่ำสุดในกลุ่มของตัวเลข  บางทีปัญหายุ่งยากมาในการหาค่าต่ำสุด และค่าต่ำสุด ของกลุ่มตัวเลข


  เราสามารถใส่สูดร


  1 หาค่าสูงสุด ให้ใช้สูตร =max(ลากคลุมชุดตัวเลขทั้งหมด) แล้วกดเอนเทอร์
  2 หาค่าต่ำสุด ให้ใช้สูตร =max(ลากคลุมชุดตัวเลขทั้งหมด) แล้วกดเอนเทอร์

  3 ผลลัพธ์ที่ได้คือ  สงวนลิขสิทธ์
  ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น

 5. #5
  Maximum learning
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ khonsurin
  วันที่สมัคร
  Apr 2008
  ที่อยู่
  ท่าตูม สุรินทร์
  กระทู้
  8,063

  STDEV : ค่าของค่าโดยประมาณของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


  STDEV : ค่าของค่าโดยประมาณของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การหาค่าของค่าโดยประมาณของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
  กับการใช้สูตร STDEV


  ค่าประมาณของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
  สำหรับความรู้พื้นฐานระดับ ม.ปลาย
  หรือบางคนเรียกว่า ค่า SD ค่านี้
  ในตัวอย่างจะพยายามใช้กับชุดตัวเลขที่เป็นจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนนับ

  (หมายเหตุ)ส่วนจำนวนที่ที่ไม่ใช่จำนวนเต็มบวกหรือไม่ใช่จำนวนนับ ข้าพเจ้ายังไม่เคยทดลองใช้เลย และในที่นี้ให้ละเว้นค่าที่เป็นข้อความ)  วิธีการ


  1 ทดลองกับตาราง Max และ Min


  2 การหาค่าของค่าโดยประมาณของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
  ให้ใช้ =STEDV(ลากคลุมชุดข้อมูลทั้งหมด) แล้วเอนเทอร์
  และค่าโดยประมาณของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จะนำไปใช้สำหรับเลขนิยมทศนิยมเพียงสองตำแหน่ง แบบไม่ต้องปัด
 6. #6
  Maximum learning
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ khonsurin
  วันที่สมัคร
  Apr 2008
  ที่อยู่
  ท่าตูม สุรินทร์
  กระทู้
  8,063

  Power กับเลขยกกำลัง n


  Power กับเลขยกกำลัง n  Power กับเลขยกกำลัง n
  เราสามารถหาคำนวณหาเลขยกกำลังได้ง่ายมาก


  เพียงแค่สูตร =(power(num,power))
  หรือเข้าใจความหมายดังนี้ =(power(ตัวเลข,เลขชี้กำลัง))
  ใน Excel มีการใช้คำนวณหาการเลขยกกำลังหลากหลายสูตร
  แต่ขอแนะนำในที่นี้ คือการใช้สูตร power จะแม่นยำที่สุส


  เช่น

  1 การหา 8 ยกกำลัง 2 ใน Excel เพียงใส่สูตร =(power(8,2)) แล้วเอนเทอร์ลงมา ผลลัพธ์ก็จะออกมาเป็น 64 ทันที


  2 การหา 3 ยกกำลัง 5 ใน Excel เพียงใส่สูตร =(power(3,5)) แล้วเอนเทอร์  หมายเหตุถ้า ตัวเลขมากมาย ก็ขยายเซลออกไป
  แต่เราจะ เจ๋งกว่านั้น คือเราสร้างโปรแกรมใช้งานได้เลย เพียงใส่ตัวเลขลงไปเท่านั้น


  วิธีการทำ


  1 สร้างตารางดังรูป

  2 ใส่สูตร =(power(คลิกที่เลขฐาน,คลิกที่เลขชี้กำลัง)) แล้วเอ็นเทอร์
  ภาพที่ได้ จะเป็นแบบนี้ แต่ไม่ต้องตกใจนะคะ


  3 พอใส่ตัวเลขขึ้นไป ตัวเลขผลลัพธ์จะปรากฏขึ้นมา

  4 กรณีที่ตัวเลขมากไป ปัญหาตามมาจะเกิดขึ้น คือ เลขยกกำลังที่มากเกินไป เช่นดังรูป


  สามารถแก้ปัญหาได้ โดยการเปลี่ยน จาก ทั่วไป เป็น ตัวเลข
  (หมายเหตุ แต่บางทีต้องขยายเซล ให้ยาวขึ้นมาเพื่อรองรับตัวเลข)  5 เราไม่อยากให้มีจุดทศนิยม ก็ให้กดปุ่มเครื่องมือ ตามภาพเพื่อไม่ให้มีจุดทศนิยม


  ใช้เพื่อการศึกษา

 7. #7
  ศึกษาหาความรู้ สัญลักษณ์ของ เปี๊ยกครับ
  วันที่สมัคร
  Apr 2012
  กระทู้
  156
  ขอบคุณครับคุณครู ที่นำสิ่งดีๆมาแบ่งปัน สามารถเอาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เลยหลังงมๆซาวๆอยู่นาน

 8. #8
  ดูแลตรวจสอบเนื้อหา สัญลักษณ์ของ pcalibration
  วันที่สมัคร
  Nov 2008
  ที่อยู่
  เมืองฉะเชิงเทรา(แปดริ้ว)
  กระทู้
  1,883
  ขอบคุณครับครูเล็ก....
  ตั้งแต่รุ่นเก๋ากึ๊กจนฮอดเวอร์ชั่นล่าสุดสูตรและฟังก์ชั่นต่างๆมีหลายจนใช้ไม่ทั่ว
  แล้วกะบ่เคยใช้ครบดอกครับ..บ่ทันใช้ซ่ำ เขาก็เปลี่ยนเวอร์ชั่นไปแล้วครับ

 9. #9
  Maximum learning
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ khonsurin
  วันที่สมัคร
  Apr 2008
  ที่อยู่
  ท่าตูม สุรินทร์
  กระทู้
  8,063
  ในฟังก์ขั่นเอกเซล ไม่เคยเปลี่ยนสูตร นะคะ
  ไม่ว่าจะเป็นวินโดว์รุ่นไหนก็ตาม

  สูตรเอกเซลก็ยังคงเดิมเสมอ ไม่เคยเปลี่ยนไปค่ะ  สามารถนำมาใช้ได้ทันที และที่ใช้เป็นวิน7 ก็ขี้คร้านเปลี่ยนรุ่นด้วยค่ะ เพราะใช้สบายๆๆ

 10. #10
  Maximum learning
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ khonsurin
  วันที่สมัคร
  Apr 2008
  ที่อยู่
  ท่าตูม สุรินทร์
  กระทู้
  8,063

  Power กับการหาค่ารากที่ n


  Power กับการหาค่ารากที่ n  Power กับเลขยกกำลังและการหาค่ารากที่ n
  เราสามารถหาคำนวณหาเลขยกกำลังได้ง่ายมาก


  เพียงแค่สูตร =(power(num,power))
  หรือเข้าใจความหมายดังนี้ =(power(ตัวเลข,1/เลขชี้กำลัง))  เช่น รากที่ 3 ของ 27 หมายถึง 27 ยกกำลัง 1/3

  รากที่ 3 ของ 125 หมายถึง 125 ยกกำลัง 1/3

  รากที่ 4 ของ 81 หมายถึง 81 ยกกำลัง 1/4

  เป็นต้น
  ใน Excel มีการใช้คำนวณหาการเลขยกกำลังหลากหลายสูตร
  แต่ขอแนะนำในที่นี้ คือการใช้สูตร power จะแม่นยำที่สุด

  เช่น
  1 การหา รากที่สาม ของ 27 ใน Excel เพียงใส่สูตร =(power(27,1/3)) แล้วเอนเทอร์ลงมา ผลลัพธ์ก็จะออกมาเป็น 3

  2 การหา รากที่ 4 ของ 81 ใน Excel เพียงใส่สูตร =(power(81,1/4)) แล้วเอนเทอร์ ได้ผลลัพธ์ 3

  หมายเหตุถ้า ตัวเลขมากมาย ก็ขยายเซลออกไป

  และเราก็เอาความเจ๋ง ของเรา มาสร้างเป็นแผ่นโปรแกรมไว้ใช้สบายมาก (ใช้เฉพาะส่วนที่ Excel พอหาค่าได้ ที่ยุ่งยากไม่ต้องไปวุ่นวายมากนัก  วิธีการทำ


  1 สร้างตารางดังรูป

  2 ใส่สูตร =(power(คลิกที่เลขฐาน,1//คลิกที่เลขชี้กำลัง)) แล้วเอ็นเทอร์
  (หมายเหตุ ทั้งนี้ n ต้องไม่เป็น 0 )
  3 พอใส่ตัวเลข ลงในโปรแกรมที่เราสร้างขึ้น แล้วเอนเทอร์ ตัวเลข ลงมาผลลัพธ์จะปรากฏ ออกมา บนแผ่นโปรแกรมที่เราสร้างขึ้น
  เช่น หารากที่ 4 ของ 81
  หรือ เช่น ค่าของรากที่ 4 ของ 625

  หารากที่ 3 ของ 2145 จะได้ 13 เป็นค่าที่ใกล้เคียงจำนวนเต็ม
  แต่ไม่สมบูรณ์เลยทีเดียว เพราะ 13 ยกกำลัง 3 จะได้ 2197
  ดังนั้น ปรับตัวโปรแกรมที่ใช้ ให้ตัวเลขที่มีจุดทศนิยม

  (โดยการเพิ่ม ทศนิยม ที่ปุ่มเครื่องมือเพิ่มทศนิยม ก่อน โดยเพิ่มไว้ที่ทศนิยมหลายตำแหน่งก็ได้)
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า 12 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •