ยอดหญ้าพริ้ว บนทิวเขา


ยอดหญ้าพริ้ว บนทิวเขายอดหญ้าพริ้ว บนทิวเขายอดหญ้าพริ้ว บนทิวเขาสูงตระการ
ระบำยอดหญ้าหมุนคว้าง บนแดนแผ่นผา
สูงเสียดฟ้าแต่งแต้ม งดงามเกินพรรณนา
แต้มภูเขาด้วยใบหญ้า แต่งความงาม


ระบำโบยโบก ลมไล้พริ้วระริ่วหวาน
เขียวสะคราญ แต้มผาแต่งฝันสล้าง
แต้มฟ้าตะวันเบิก แสงส่องให้งดงาม
ยอดภูคูสะคราญ แสนอำไพ


ยอดหญ้าพริ้ว บนทิวเขาสูงตระการ
ระบำยอดหญ้าหมุนคว้าง งดงามไสว
แต่งแต้มขวัญ เติมพลังหัวใจ
โลกไม่เคยร้างไร้ ส่องหัวใจแสนรื่นรมณ์