ชุมชนคนไทย ในมหานครซิดนีย์


ชุมชนคนไทย ในมหานครซิดนีย์

ชุมชนคนไทย ในมหานครซิดนีย์ ได้รับเกียรติ จากทางการออสเตรเลีย ให้มีการติดตั้งป้าย Thai Town แก่ชุมชนคนไทย นับเป็น Thai Town แห่งที่ 2 ของโลก ที่คนไทยได้รับต่อจากป้าย Thai Town ที่เมืองแอลเอ สหรัฐอเมริกา

โดย City of Sydney ได้ติดตั้งป้าย Thai Town รวม 3 จุด บริเวณถนน George st. Campbell Pitt/Campbell และ Goulburn/Pitt เป็นการแสดงให้เห็นว่า City of Sydney ความตระหนักถึง การเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ของชุมชนไทย โดยในย่านเหล่านี้ เป็นแหล่งร้านอาหาร และร้านค้าของชาวไทย ซึ่งการได้ป้าย Thai Town ในครั้งนี้ เป็นผลงานชิ้นสำคัญ ของนายพีรวิช สุวรรณประเทศ กงสุลใหญ่ซิดนีย์ เป็นผลงานสุดท้ายก่อนย้ายกลับถาวร

ความเป็นมาของชุมชนไทย เกิดจากจากร้านเล็กๆ ขายอาหารถุง ของนางพรทิพย์ วรรณพล เมื่อ 40 กว่าปีก่อน กระทั่งร้านพรทิพย์ ได้เป็นที่รู้จักของชุมชนไทย และชาวออสเตรเลีย อย่างกว้างขวาง จากการสำรวจอย่างไม่เป็นทางการ จนมาถึงปัจจุบัน มีกิจการประเภทนี้ จำนวนมาก นับจากจำนวนตัวเลข ของร้านอาหารไทย ที่เปิดดำเนินกิจการ อยู่ในบริเวณตัวเมือง และรอบๆ เมืองซิดนีย์ ขณะนี้มีจำนวน เกือบจะ 1,000 ร้านแล้ว จึงทำให้ชุมชนไทย และชาวต่างชาติขนานนาม แหล่งทำการค้าของคนไทยในบริเวณนี้ว่า Thai Town ในที่สุด

ปัจจุบันนี้ ชุมชนคนไทย ได้เติบโตและขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก เป็นจำนวนมาก ชุมชนไทยในซิดนีย์ ได้ทำเรื่องเพื่อยื่นขอป้าย Thai Town กับเทศบาลนครซิดนีย์ ได้รับการตอบรับ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ขอบคุณที่มา : facebook.com/Siriwanna Jill/Congratulation