สาวเอ๊ย
พระอาทิตย์คงอ่อนล้า ให้จันทรามาแทนที่
ยามแลงมีดาวล้อม มาตอมใก้ลเข้าใส่จันทร์ แท้น้อ
คือดั่งใจอ้ายนั้น บ่แปรผันยังคือเก่า...เด้อ
มีตั้งแต่ คำว่าคิดฮอดเจ้า เป็นพันเท่า หมื่นทวี เด้อหล่า
คิดฮอดคิดฮอดคิดฮอด