โปงลางบรรเลง - ฟ้อนลีลาวดี(จำปาขาว) วงแคน มมส.

[4SHARED]http://www.google.co.th/embed/4075199869/227f1ce5[/4SHARED]ขอบคุณเครดิตที่มา วงแคน มมส.