หิรัญม้วนแผ่นดิน คือ ลูกศอกกลับ นั่นเอง เป็นอาวุธลับที่อันตราย และหนักหน่วง เอาการ เชิญติดตามได้ ณ บัดนี้ ๆ ๆ


ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=OyyAXcWrq5A


ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=-Hh6Sj7Ra0A