แฟนเอ๊ย
อยากได้งินเสียงนางเว้า ยามใด๋เหงาพอได้ซืน
ยามกลางคืน พอได้มีคนคนเว้า คอยให้กำลังใจ
จั๊กกะนิดแหน่กะได้ เติมหัวใจให้สดซืน
ฮอดมื้ออื่น พอได้มีแฮงสู้ บู๋ตั้งต่องาน ซั่นดอก
ขอแหน่...กำลังใจขอแหน่...กำลังใจขอแหน่...กำลังใจ:b-b:b-b:b-b