กำลังแสดงผล 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3

หัวข้อ: ประเภทกาแล็กซี่

 1. #1
  ศึกษาหาความรู้ สัญลักษณ์ของ lungyai1123
  วันที่สมัคร
  Oct 2008
  กระทู้
  3,644

  ประเภทกาแล็กซี่


  NGC 3184 Spiral Galaxy ห่างจากดวงอาทิตย์ 60 ล้านปีแสง ขนาด 30,000 ปีแสง
  ลักษณะตามองค์ประกอบที่ 1 คือ มีดาวเกิดใหม่อายุน้อย (Youg stars) สีฟ้าอ่อน
  เกิดขึ้นเป็นหย่อมๆบริเวณแขนกาแล็คซี่ ภายในมีสีแดงเรือๆ แสดงถึงลักษณะมวลสสาร  NGC 3184 Spiral Galaxy ห่างจากดวงอาทิตย์ 40 ล้านปีแสง
  ลักษณะตามองค์ประกอบที่ 1 คือ มีดาวเกิดใหม่อายุน้อย (Youg stars) สีฟ้าอ่อน
  เกิดขึ้นเป็นหย่อมๆบริเวณแขนกาแล็คซี่ ภายในมีสีแดงเรือๆ แสดงถึงลักษณะมวลสสาร  M 51 Spiral Galaxy (Whirlpool) ห่างจากดวงอาทิตย์ 37 ล้านปีแสง ขนาด 118,000 ปีแสง
  ลักษณะตามองค์ประกอบที่ 1 คือ มีดาวเกิดใหม่อายุน้อย (Youg stars) สีฟ้าอ่อน
  เกิดขึ้นเป็นหย่อมๆบริเวณแขนกาแล็คซี่ ภายในมีสีแดงเรือๆ แสดงถึงลักษณะมวลสสาร  M 81 Spiral Galaxy ห่างจากดวงอาทิตย์ 11.6 ล้านปีแสง ขนาด 72,000 ปีแสง
  มีลักษณะตามองค์ประกอบที่ 2 คือ จุดศูนย์กลางมีมวลรัศมีใหญ่และชัด
  แสดงถึงกลุ่มกระจุกดาวเก่าแก่สีแดง เป็นจำนวนมาก และมีหลุมดำขนาดมวล 70 ล้านเท่า
  ของดวงอาทิตย์ อยู่บริเวณแกนกลางด้วย  NGC 7742 Spiral Galaxy ห่างจากดวงอาทิตย์ 72 ล้านปีแสง ขนาด 3,000 ปีแสง
  มีลักษณะตามองค์ประกอบที่ 2 คือ จุดศูนย์กลางมีมวลรัศมีใหญ่และชัดแสดงถึง
  กลุ่มกระจุกดาวเก่าแก่สีแดง เป็นจำนวนมาก และ มีหลุมดำอยู่บริเวณแกนกลางด้วย  Lenticular Galaxy : ดาราจักรคล้ายเลนซ์

  แท้จริงแล้วเป็น กาแล็คซี่แบบกังหัน แต่สั้นกว่า ไม่มีลักษณะขดเป็นวงแบบกังหัน
  ส่วนแผ่นจาน (Disk) ดูนุ่มนวล (Smooth) เนื่องจากมีการหยุดพัฒนา รูปแบบของ
  ดาวภายในกาแล็คซี่มายาวนาน

  เหตุผลมวลพลังงานได้ใช้ไปเกือบหมดสิ้นเป็นเงื่อนไข เกิดขึ้นจากองค์ประกอบที่
  2 (ของกาแล็คซี่แบบกังหัน) ซึ่งดาวเก่าแก่ภายในกาแล็คซี่ ถึงวาระหมดอายุขัย
  เป็นส่วนใหญ่ หากสังเกตกาแล็คซี่ ลักษณะคล้ายเลนซ์ มีลักษณะเกือบไม่แตกต่าง
  กับกาแล็คซี่รูปไข่ เมื่อมองจากระยะไกลจากโลก  NGC 3115 ห่างจากดวงอาทิตย์ 32 ล้านปีแสง โดยมีขนาดใหญ่กว่าทางช้างเผือก  NGC 2787 Barred Lenticular Galaxy ขนาด 4,500 ปีแสง ห่างจากดวงอาทิตย์ 25 ล้านปีแสง


  NGC 5866 Lenticular Galaxy ขนาด 69,000 ปีแสง ห่างจากดวงอาทิตย์ 45 ล้าน ปีแส


  Elliptical Galaxy : ดาราจักรรูปไข่

  ลักษณะรูปทรงดูเหมือนไข่ อย่างชัดเจน (บางครั้งเรียกว่า Cosmic Football) โดย
  กาแล็คซี่แบบนี้ แต่ละมุมเหมือนมองแล้ว แทบไม่มีความเคลื่อนไหว ในความเป็น
  จริงการเคลื่อนไหว มีศูนย์กลางที่นิ่งมาก (โดยตามสถิติตัวเลขข้อมูลดาราศาสตร์
  มีการเปลี่ยนแปลง ของมุมน้อยมาก)

  เป็นกาแล็คซี่ขนาดเล็ก ไม่มีมวลสสารดวงดาว (Interstellar Matter) มีเงื่อนไข
  การก่อตัวแบบองค์ประกอบที่ 2 (ของกาแล็คซี่ แบบกังหัน) มวลรัศมีของแสงดู
  คล้ายกระเปาะของกาแล็คซี่แบบกันหัน แต่จะไม่มีแผ่นจาน (Disk)

  อย่างไรก็ตามเคยสำรวจพบว่าบางกาแล็คซี่แบบรูปไข่บางแห่งก็มี แผ่นจาน (Disk)
  ขนาดเล็กเป็นองค์ประกอบ อยู่ภายในเช่นกัน จึงอาจไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของ
  ลักษณะรูปแบบของกาแล็คซี่ประเภทนี้  NGC 1132 Elliptical Galaxy ห่างจากดวงอาทิตย์ 300 ล้านปีแสง


  Centaurus A Elliptical Galaxy ขนาด 60,000 ปีแสง ห่างจากดวงอาทิตย์ 13 ล้านปีแสง  M32 Elliptical Galaxy ขนาด 5,600 ปีแสง ห่างจากดวงอาทิตย์ 240,000 ปีแสง


  Barred Spiral Galaxy : ดาราจักรกังหันมีแถบ (และกระเปาะตรงกลาง)

  เป็นดาราจักรแบบกังหัน ที่มีส่วนประกอบหลักแผ่นจานกลมตรงกลาง เป็นกระเปาะ
  กลมและมีแขนเชื่อมต่อหมุนออกมาโดยรอบ เป็นองค์ประกอบ ลักษณะของแถบ
  แนวขวาง (Bar) พาดผ่านใจกลางดาราจักร มักมีสัดส่วนเป็นครึ่งหนึ่ง ของขนาด
  กังหันทั้งหมดในดาราจักร

  แถบแนวขวางนั้น เกิดจากผลกระทบ ระหว่างการเคลื่อนไหวจากกลุ่มก๊าซของดาว
  ภายในวงกังหันของดาราจักรตนเอง  NGC 1365 Barred Spiral Galaxy ห่างจากดวงอาทิตย์ 350 ล้านปีแสง ขนาด 200,000 ปีแสง
  ลักษณะ Bar เป็นเส้นตรงพาดตลอดแนวดาราจักรมีกระเปาะใหญ่ อยู่จุดศูนย์กลาง (Nucleus)
  โดยแรงโน้มถ่วงรุนแรงจาก Bar ยึดเหนี่ยวกลุ่มก๊าซหมอกฝุ่น แผ่กว้างไปทั่วแขนจนสุดแนว


  Milky Way จัดอยู่ในประเภท Barred Spiral Galaxy


  Irregular Galaxy : ดาราจักรรูปทรงผิดปกติ

  เหตุจากเกิดแรงดึงดูดของ กลุ่มมวลสสารอวกาศข้างเคียงทำให้เกิดการบิดเบี้ยวผิด
  รูปร่างไปเหมือนไร้รูปทรงที่ชัดเจน พบว่ามีส่วนบิดเบี้ยวของแผ่นจาน (Disk) จึงทำ
  ให้รูปร่างแปลกประหลาดกว่า กาแล็คซี่แบบอื่นๆ ในจักรวาล  Large Cloud of Magellan Irregular Galaxy
  ขนาด 15,000 ปีแสง ห่างจากดวงอาทิตย์ 180,000 ปีแสง


  NGC 6745 Irregular galaxy ขนาด 80,000 ปีแสง ห่างจากดวงอาทิตย์ 200 ล้าน ปีแสง

  Giant Bird Galaxy Cluster ขนาด 100,000 ปีแสง ห่างจากดวงอาทิตย์ 650 ล้านปีแสง


  Interacting Galaxy : ดาราจักรเกิดปฎิกิริยาต่อกัน

  ด้วยดาราจักรหนึ่ง มีแรงโน้มถ่วงไปเกี่ยวพันกับดาราจักรอื่น จนเกิดการดึงดูดเข้า
  พุ่งเข้ารวมตัวกัน จากสาเหตุ ดาราจักรนั้นมี ดาราจักรบริวาร (Satellite galaxy)
  จึงมีความเกี่ยวพันกันแต่เดิม จากแขนกังหันของดาราจักร หรือจากกรณีชนปะทะ
  กัน (Collision) โดยลักษณะการรวมตัวจะมีความวุ่นวายภายใน ของมวลก๊าซลาก
  ยาวเป็นแนวทางยาวหลายร้อยปีแสง หรือมากกว่านั้นสำหรับดาราจักรขนาดใหญ่
  และใช้เวลานานมาก นับอีกหลายล้านปีจึงสงบนิ่ง


  AM 0500-620 Interacting Galaxy บางส่วนค่อยๆเลื่อนตัวเข้าหากัน
  มีระยะทางห่างจากโลก 350 ล้านปีแสง


  Arp 148 Interacting Galaxy มีระยะทางห่างจากโลก 500 ล้าน ปีแสง  ที่มา : http://www.sunflowercosmos.org/astronomy/astronomy_main/galaxy.html

 2. #2
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ คนภูหลวง
  วันที่สมัคร
  Feb 2010
  ที่อยู่
  เมืองเลย
  กระทู้
  359
  อั่น Galaxy อยู่แถวๆ ชลบุรีคือบ่เป็นแบบนี้ครับลุงใหญ่ คือมีตะสาวงามๆ นั่งอยู่เต็มไปเบิดเลย

 3. #3
  ศึกษาหาความรู้ สัญลักษณ์ของ lungyai1123
  วันที่สมัคร
  Oct 2008
  กระทู้
  3,644
  ***** อั่น Galaxy อยู่แถวๆ ชลบุรีคือบ่เป็นแบบนี้ครับลุงใหญ่ คือมีตะสาวงามๆ นั่งอยู่เต็มไปเบิดเลย

  อันนั่นมันอาบแล้วนวดอ้ายนวดแล้วกะมีแฮง.....? ?

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •