กำลังแสดงผล 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2

หัวข้อ: พระพุทธเจ้าอาจประสูติก่อนความเชื่อเดิม 200 ปี

 1. #1
  Moderators สัญลักษณ์ของ สาวชัยภูมิ ลูกพ่อขุน
  วันที่สมัคร
  Feb 2010
  ที่อยู่
  เกาหลี
  กระทู้
  750
  บล็อก
  30

  อ่านข่าวออนไลน์ พระพุทธเจ้าอาจประสูติก่อนความเชื่อเดิม 200 ปี

  นักโบราณคดีนานาชาติขุดพบวัดของศาสนาพุทธที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยพบมา ณ สวนลุมพืนีวัน อันเป็นสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า พระบรมศาสดาแห่งพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังพบรากไม้โบราณที่มีมีอายุเก่าแก่อยู่ในราวศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาลฝังอยู่ใต้ดินของสวนลุมพินีวัน ซึ่งอาจเป็นหลักฐานว่าพระพุทธองค์ประสูติในช่วงเวลาดังกล่าว

  พระพุทธเจ้าอาจประสูติก่อนความเชื่อเดิม 200 ปี

  สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า รากไม้โบราณถูกค้นพบโดยกลุ่มนักโบราณคดีนานาชาติที่ร่วมก่อตั้วโดยสมาคม National Geographic ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้รังสีคาร์บอนและแผ่นตรวจวัดรังสี (โอพีแอล) ตรวจหาอายุที่แท้จริงของรากไม้ซึ่งเป็นรากของต้นสาละ พบว่า มีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล ทำให้นักโบราณคดีตั้งข้อสันนิษฐานใหม่ว่า พระพุทธองค์อาจประสูติอยู่ในช่วงดังกล่าว ก่อนหน้าข้อสันนิษฐานเดิมที่ใช้กันอยู่ทั่วไปจนถึงปัจจุบันว่าพระองค์ทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ในศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสตกาล

  นักโบราณคดีนานาชาติค้นพบซากส่วนที่เหลือของวัดศาสนาพุทธอายุ 600 ปีก่อนคริสตกาล โดยระหว่างการขุดพบภายในวิหารมายาเทวีที่สวนลุมพินีวันในประเทศเนปาล อันเป็นสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า พระบรมศาสดาแห่งพุทธศาสนา กล่าวได้ว่าเป็นหลักฐานสิ่งปลูกสร้างของศาสนาพุทธที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยพบมา และทำให้การสันนิษฐานช่วงเวลาการมีพระชนม์ชีพอยู่ของพระพุทธเจ้าเปลี่ยนไป ที่ผ่านมาแม้จะมีการค้นพบบันทึกประวัติหรือบันทึกการเผยแผ่ศาสนาของพระพุทธเจ้าจำนวนมาก แต่ยังไม่มีผู้ใดสามารถเจาะจงช่วงเวลาที่พระพุทธองค์ทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ได้ ทั้งนี้ด้วยการประเมินจากบันทึกทำให้เชื่อว่าเจ้าชายสิทธัตถะประสูติในช่วง 623 ปีก่อนคริสตกาล (หรือประมาณ 80 ปีก่อนพุทธศักราช) แต่นักวิชาการหลายคนเชื่อว่า ช่วงเวลาที่เป็นไปได้จริงน่าจะอยู่ในช่วง 390-340 ปีก่อนคริสตกาลมากกว่า และจนถึงขณะนี้หลักฐานสิ่งปลูกสร้างทางพุทธศาสนาที่ค้นพบที่สวนลุมพินีวัน ไม่มีชนิดใดมีอายุเกินกว่า 3 ศตวรรษก่อนคริสตกาล ซึ่งเป็นยุคของพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งจักรวรรดิโมริยะ กษัตริย์ผู้ปกครองแคว้นมคธเลย  พระพุทธเจ้าอาจประสูติก่อนความเชื่อเดิม 200 ปี  อนึ่ง การค้นพบครั้งประวัติศาสตร์นี้ นักโบราณคดีเริ่มจากการขุดค้นบริเวณใจกลางของวิหารมายาเทวี โดยได้ค้นพบโครงสร้างของวิหารทำจากไม้ที่ตรงกลางว่างเปล่า และไม่มีหลังคา และยังสังเกตว่าวิหารสร้างจากอิฐที่สร้างขึ้นในภายหลังก็สร้างในลักษณะล้อมรอบพื้นที่ตรงกลางเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อค้นหาอายุของวิหารที่ค้นพบ นักโบราณคดีได้ใช้การทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ทั้งการตรวจสอบถ่านไม้และเม็ดทรายด้วย คาร์บอนกัมมันตรังสี (เรดิโอคาร์บอน) และวิธีการตรวจสอบการเรืองแสงของอิเล็กตรอน (Optically stimulated luminescence) เพื่อวัดระยะเวลาที่วัตถุนั้นๆ ฝังอยู่ใต้ดิน ทั้งนี้รายละเอียดการค้นพบใหม่นี้จะตีพิมพ์ลงในวารสาร "Antiquity" ฉบับเดือนธันวาคม 2556

  พระพุทธเจ้าอาจประสูติก่อนความเชื่อเดิม 200 ปี


  ศาสตราจารย์โรบิน คอนิงแฮม นักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยเดอแรม และกลุ่มนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสก็อตแลนด์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย "National Geographic Society" กล่าวว่า นี่เป็นครั้งแรกที่ค้นพบสิ่งปลูกสร้างของศาสนาพุทธที่เก่าแก่ถึง 6 ศวตรรษก่อนคริสตกาล ซึ่งจะเป็นการยุติข้อถกเถียงเรื่องช่วงเวลาการประสูติของพระพุทธเจ้าที่ดำเนินมายาวนานจนทำให้เกิดการสอนศาสนาพุทธ และประเพณีในรูปแบบต่างกัน

  ในปัจจุบัน องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศให้พุทธสังเวชนียสถานลุมพินีวัน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตประเทศเนปาล ติดชายแดนประเทศอินเดียทางเหนือบริเวณเมืองโคราฆปุระ ห่างจากเมืองติเลาราโกต (หรือ นครกบิลพัสดุ์) ทางทิศตะวันออก 11 กิโลเมตร และห่างจากสิทธารถนคร (หรือ นครเทวทหะ) ทางทิศตะวันตก 11 กิโลเมตร เป็นมรดกโลก

 2. #2
  Moderators สัญลักษณ์ของ สาวชัยภูมิ ลูกพ่อขุน
  วันที่สมัคร
  Feb 2010
  ที่อยู่
  เกาหลี
  กระทู้
  750
  บล็อก
  30

  อ่านข่าวออนไลน์ เพิ่มเติม

  วันนี้(26 พ.ย.) เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิค รายงานว่าที่มหาวิหารมายาเทวี

  ในสวนลุมพินี ทางภาคใต้ของเนปาล ซึ่งมีความเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า

  นักโบราณคดีนานาชาติได้ขุดค้นพบเจดีย์ไม้โบราณที่อยู่ภายใต้ซากมหาวิหารที่สร้างขึ้นจากอิฐ

  ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=e1wuCf7ReXQ

  นักโบราณคดีขุดค้นพบเจดีย์ไม้โบราณแห่งใหม่ในสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า ที่ลุมพินีวัน

  ในเนปาล ซึ่งเป็นหลักฐานใหม่ที่ทำให้คาดว่า พระพุทธเจ้าอาจประสูติก่อนหน้ายุคสมัยที่คนส่วนใหญ่เชื่อกันถึง 200 ปี

  เพิ่มเติม


  ทีมนักโบราณคดีนานาชาติค้นพบร่องรอยเจดีย์ไม้โบราณแห่งใหม่ ที่ไม่มีใครเคยพบมาก่อน ใต้ซากวิหารที่สร้างขึ้นจากอิฐ

  ภายในมหาวิหารมายาเทวี ซึ่งเป็นสถานที่ประสูติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในบริเวณสวนลุมพินี ทางภาคใต้ของเนปาล

  ติดกับพรมแดนประเทศอินเดีย

  รูปทรงของเจดีย์ไม้ดังกล่าวคล้ายคลึงกับวิหารในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ซึ่งสร้างครอบทับไว้อีกชั้น

  โดยโครงสร้างภายในมีช่องว่างเป็นพื้นที่โปร่ง ดูคล้ายเป็นการสร้างครอบจุดที่เคยเป็นต้นสาละ

  ต้นไม้ที่พระนางสิริมหามายา ทรงให้กำเนิดเจ้าชายสิทธัตถะ ซึ่งกลายเป็นพระศาสดาของศาสนาพุทธในเวลาต่อมา

  เพิ่มเติม


  นักวิจัยนานาชาติซึ่งได้ทุนส่วนหนึ่งในการศึกษาค้นคว้าจากสมาคมเนชั่นแนล จีโอกราฟิกในสหรัฐฯ

  ระบุว่า การค้นพบครั้งนี้อาจช่วยไขปริศนาที่เป็นข้อถกเถียงกันมาช้านาน เกี่ยวกับช่วงเวลาการประสูติของพระพุทธเจ้า

  เนื่องจากก่อนหน้านี้ ความเชื่อส่วนใหญ่มาจากการเล่าขานบอกต่อกันมา โดยปราศจากหลักฐานยืนยันทางวิทยาศาสตร์

  ปัจจุบัน นักวิชาการหลายคนยืนยันว่า พระพุทธเจ้าทรงมีชีวิต และเผยแผ่หลักคำสอนในช่วง 400 ปี ก่อนคริสตกาล

  และเสด็จดับขันธปรินิพพาน เมื่อมีพระชนมายุได้ 80 พรรษา

  อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบเศษเถ้าถ่าน และเม็ดทรายในเจดีย์ไม้แห่งใหม่ที่พบ ด้วยเทคนิคทางวิทยาศาสตร์

  ทำให้พบว่า สถานที่แห่งนี้น่าจะสร้างขึ้นในช่วง 600 ปี ก่อนคริสตกาล ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนสมมติฐานที่ว่า

  พระพุทธเจ้าอาจทรงมีชีวิต และเผยแผ่หลักคำสอนทางศาสนาก่อนหน้าช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่เชื่อกันราว 200 ปี

  เพิ่มเติม  ที่มา:
  1. ไทยรัฐ - http://www.thairath.co.th/content/oversea/385565
  2. เดลินิวส์ - http://www.dailynews.co.th/Content.do?contentId=197625

  อ่านเพิ่มเติมได้ที่ :
  1. http://edition.cnn.com/2013/11/25/wo...ddhist-shrine/
  2. http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-25088960
  3. http://news.nationalgeographic.com/n...igion-history/
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สาวชัยภูมิ ลูกพ่อขุน; 27-11-2013 at 18:44.

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •