"ครีมเทียมเพื่อสุขภาพ"


เดินหน้าวิจัย "ครีมเทียมเพื่อสุขภาพ"
กรมวิทย์เล็งใช้แทน "ไขมันทรานส์" สุดอันตราย

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตือนประชาชนให้ระวังการบริโภคไขมันทรานส์ เนื่องจากเป็นไขมันตัวร้าย นอกจากจะเข้าไปทำลายไขมันดีที่จำเป็นต่อร่างกายแล้ว ยังเข้าไปเพิ่มปริมาณไขมันตัวร้ายในร่างกายของเราด้วย ซึ่งหากบริโภคไขมันทรานส์ติดต่อกันเป็นเวลานาน จะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย โดยเฉพาะภาวะหัวใจขาดเลือด


นางสาวเสาวณี มุสิแดง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า ประชาชนควรตื่นตัวระวังภัยเงียบจากไขมันทรานส์ที่แฝงมากับอาหาร ซึ่งในเนื้อสัตว์และนมมีกรดไขมันทรานส์เล็กน้อย แต่พบกรดไขมันทรานส์มากในมาร์การีน เนยขาว ครีมเทียม ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ รวมถึงอาหารที่มีการทอด เช่น การทอดเฟรนช์ฟรายด์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์กรอบนอก นุ่มใน และมีสีเหลืองทอง

ถึงแม้กรดไขมันทรานส์จะส่งผลเสียต่อสุขภาพแต่ผู้ผลิตยังนิยมใช้ เพราะให้ลักษณะอาหารที่มีคุณภาพและรสชาติดีตรงความต้องการของผู้บริโภค หลายประเทศจึงออกมาตรการควบคุม หรือจำกัดปริมาณการใช้กรดไขมันทรานส์ และรณรงค์ให้ตระหนักถึงพิษภัยของกรดไขมันทรานส์ ซึ่งองค์กรทางด้านสุขภาพทั่วโลกได้กำหนดให้ผู้ผลิต ต้องแสดงปริมาณกรดไขมันทรานส์บนฉลากโภชนาการของผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้บริโภค

เป็นที่ทราบกันดีว่ากรดไขมันทรานส์นั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย ผู้ที่รับประทานไปในปริมาณมากนั้น มีโอกาสเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่เป็นสาเหตุการตายของประชากรทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ไม่แค่นั้นยังมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรค อัลไซเมอร์ โรคมะเร็งบางชนิด โรคเบาหวาน เป็นต้น

ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้บริโภคตระหนักถึงผลเสียและอันตรายของการบริโภคกรดไขมันชนิดทรานส์มากขึ้น กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้ศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์ "ครีมเทียม" ที่ปราศจากกรดไขมันทรานส์ โดยการพัฒนาสูตรครีมเทียมเพื่อสุขภาพ

ซึ่งผลการวิจัยพบว่า มีปริมาณกรดไขมันชนิดทรานส์ต่ำกว่าครีมเทียมทางการค้าประมาณ 40 เท่า โดยมีปริมาณกรดไขมันชนิดทรานส์ต่ำกว่า 0.5 กรัมต่อหน่วยบริโภค ซึ่งถือว่าไม่มีกรดไขมันชนิดทรานส์


ที่มา : วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและคณิตศาสตร์
ข่าวสุขภาพ/ข่าวสดออนไลน์, 28 พ.ย.2556