ภาพแห่งความทรงจำไทย-สหรัฐ: นครนิวยอร์กถวายการต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างสมพระเกียรติด้วยขบวนพาเหรดสายรุ้งอันสวยงาม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2503 มีชาวนิวยอร์กกว่า 750,000 คนมาคอยเฝ้าชมพระบารมี

The City of New York greets the King of Thailand with a ticker-tape parade on July 5, 1960. Over 750,000 New Yorkers turned out to extend this warm welcome.

Photo: Ministry of Foreign Affairs. Indelible Impressions of a Royal Visit, Bangkok, 1999.

ภาพแห่งความทรงจำไทย-สหรัฐ: นครนิวยอร์กถวายการต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างสมพระเกียรติด้วยขบวนพาเหรดสายรุ้งอันสวยงาม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2503 มีชาวนิวยอร์กกว่า 750,000 คนมาคอยเฝ้าชมพระบารมี The City of New York greets the King of Thailand with a ticker-tape parade on July 5, 1960. Over 750,000 New Yorkers turned out to extend this warm welcome. Photo: Ministry of Foreign Affairs. Indelible Impressions of a Royal Visit, Bangkok, 1999.