ลองเปลี่ยนบ้าง กินแต่แบบเดิมๆ บางเทือก็เบื่อ ไปเรื่อยๆ อิ่มก็เซา