ถ้าบุคคลใดจะเฮ็ดงัวธนู ให้หาไม้ไผ่ล้มข่วมทางมาเฮ็ด เมื่อจะตัดไม้ให้ว่าคาถานี้
นะโมตัสสะ
....ตัดให้ขาดเทื่อเดียวแล้วจึงเอามาจักเป็นตอก ให้สานเป็นรูปวัว เมื่อจะสานให้บริกรรมด้วยมนต์นี้จนกว่าจะแล้ว
โอมโคโน โคโณ งัวธนูเก้าพันนอก สายรอดเก้าพันวา สายตาเก้าพันม้วย เที่ยวปรายด้วยทุกค่ำเช้า เป็นเจ้าแก่ฝูงผีทั้งหลาย ผีภูติและผีพราย ชนให้ตายอย่าไห้ล่าถอย จูไอ้จู สิทธิพุทธัง สิทธิธัมมัง สิทธิสังฆัง ...เมื่อเฮ็ดเสร็จแล้วให้เสกด้วยมนต์นี้อีกเจ็ดที
ให้ทำโฮงทำฮ้านไว้ ในที่ลับๆพอสมควร แล้วสั่งว่า ถ้าผู้ร้ายมาให้ชนให้ตายเถิด ให้เอาเหล้าขาว ไปเลี้ยงนำเด้อ เป็นการเฮ็ดงัวเฝ้าบ้านเฝ้าเฮือนแล