การทำหุ่นพยนต์ด้วยดิน
ครูบาอาจารย์เผิ่นบอกว่า ท่านให้ลงยันต์(สำหรับยันต์ให้ไปเบิ่งที่เฟชหลานปู่เด้อ)( ยันต์ห่อปรอท)แล้วห่อปรอทเอาปรอทหนักหนึ่งเฟื้อง ให้ไปพลี(ไปขอ)เอาดินป่าช้ามาสามแห่ง เอา เหล้า เอาข้าวหนึ่งกระทง เอาเนื้อหมูหนึ่งกระทง ไปเซ่นเอา แล้วจึงเอาดินนั้นมาปั้นเป็นรูปคนถือกระบอง จึงเอายันต์ที่ห่อปรอทนั้น ยัดใส่ในท้องรูปนั้น เอากระดูกผีตายโหงใส่ลงไปด้วย จึงอธิษฐานว่าให้คอยเฝ้าคนร้าย อย่าให้เข้ามาลักขโมยเลย ถ้ามันขืนเข้ามาให้ทำแต่เพียงลำบากอย่าให้ถึงตาย ใช้เฝ้าบ้านดีนักแล

ทิสาปาโมกขัง นะมะฆะเฏสิ ฯ คาถานี้ให้ว่าสามทีก่อนจึงค่อยทำ
ฆะเตสิ ฆะเตสิ กิงกะระณัง ฆะเตสิ อะหังปิตัง ชานามิ ชานามิ นำแนะแพระไพ เตืองชลา โจระนาสติ มะปสีหะโหง อะระหัง อะระหันตะมะ ฯ คาถานี้เสกยันต์เจ็ดทีแล