โอมพันตึง สรณึงพันตึง แสนพันตึงมาดึงกูไว้ กูซิผาบง้าวให้เหล็กอ่อนปานซืน ครูหมอหลวงมาคงทั้งหอกดาบ กูจักคงทั้งดาบปืนขาว กูจักคงทั้งตาวปืนกล้า คงทั่วเท่าหน้าไม้และปืนไฟ เหล็กมาหาเหล็กอ่อน พิษกูเป็นดั่งพระยานาคอยู่ก้ำบาดาล พิษกูเป็นดั่งพระยามารอยู่ฟากฟ้า มือกูกล้าเพียงดั่งแสงตะวัน โอมสิทธิๆคงๆ มนต์ทอบคมนี้ ใช้สำหรับเสกทอบ คมมีดพร้าหลาวแหลมหอกง้าว ให้อ่อนทบ จะใช้ฟันแทงไม่เข้าเลย ให้ยกครูวันอังคาร คายขันธ์ห้าเงินหกสลึงผ้าขาวหนึ่งวา เสกเจ้ดจบ ใส่น้ำธรรมดาหรือน้ำเหล้ากินก็ได้ เขาจะตีรันฟันแทงด้วยมีดพร้า หลาว แหลม สิ่วขวาน หอกดาบก็ตาม สิ่งเหล่านั้นก็จะอ่อนทบ ใช้การไม่ได้