พระคาถาผูกหุ่นพยนต์ด้วยซังข้าว(ตอเฟือง)
ฆะเตสิ กิงกะระณัง ปลุก ปลุก ปลุก อะหังปิตัง นะชานามิฯ
คาถานี้ปลุกเสกรูปหุ่น หุ่นนั้นให้ผูกด้วยซังข้าว เอาไม้ทิ่มผีมาจักเป็นตอก(ไม้ไผ่ที่เขาใส่ถั่งใส่แทงตอนเผาศพ)สำหรับมัดหุ่น เอาผ้าที่เขานุ่งห่มผีมาทำผ้านุ่งผ้าห่มให้หุ่นนั้น แล้วเอาไม้ทิ่มผีเฮ็ดเป็นหอกให้หุ่นถือ แล้วจึงปลุกเสกด้วยคาถาดังกล่าวมาแล้ว ให้เอาเหล้าข้าวไปเลี้ยงทุกวัน ให้สั่งตามความปรารถนาของเฮาเถิด ให้ตั้งโรงตั้งศาลเล็กๆให้เขาอยู่จึงจะดี เฮ็ดไว้เฝ้าบ้านกันขโมยดีนักแล