ลูกทุ่งเพื่อแผ่นดิน.....ภาษิตสอนใจ
คำร้อง ทำนอง นายสมนึก ทองมา (ชลธี ธารทอง) ศิลปินแห่งชาติ
เรียบเรียงเสียงประสาน ประยงค์ ชื่นเย็น ศิลปินแห่งชาติ
ขับร้อง พระเอกลิเกดัง นพรัตน์ ไม้หอม
โดย หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมประเทศไทยเรา มีรากเหง้าความเป็นไทย สืบสานผ่านจิตใจ ที่ยิ่งใหญ่นานนมมา
จากเหนือจรดใต้ ก็คือไทยนั้นแลหนา ต่างสำเนียงภาษา แต่ไม่ต่างความเป็นไทยไทย

ไทยภาคกลาง มีความต่างจากภาคอื่น อาชีพยั่งยืน เกษตรกรรม ทำนาไร่
ค้าขายก็พอมี ดูให้ดีมีอะไร ห้างร้านที่ใหญ่ๆ มีแต่ไทยเชื้อสายจีน

คนไทยใจการุณ ชอบทำบุญเข้าวัด ทำเนียมปฏิบัติ คือเข้าวัดรักษาศีล
พุทธบริษัท แน่นขนัดทั้งไทยจีน ขอให้ได้ป่ายปิ่น ขึ้นสวรรค์วันเอวัง....

หนุ่มๆรุ่นปู่ตา จะคบหาสาวยากแท้ ได้แต่มองชะแง้ เลาะรั้วบ้านนานๆครั้ง
พ่อแม่ก็โอ้โฮ ถืออีโต้คอยระวัง หวงลูกเป็นกำลัง คอยสอนสั่งระวังแจ

สาวหนุ่มได้เจอกัน ก็คือวันขึ้นปีใหม่ สงกรานต์ปีใหม่ไทย ได้ฉันทาจากพ่อแม่
รำวงวันสงกรานต์ ส่งยิ้มหวานปานกาละแม สื่อรักผ่านตาแล เจอรักแท้ได้แต่งดอง

ไม่เหมือนสมัยใหม่ โอ้ยไวไฟรักสนุก สื่อสานผ่านเฟสบุ๊ค นัดสนุกกันในห้อง
อายุแค่สิบสี่ ก็ยังมีหนุ่มมาจอง ไม่นานพลันต้องท้อง หมดอนาคต หมดละอาย

สังคมจมกิเลส จึงเป็นเหตุศีลธรรมทรุด เมืองไทยเมืองพุทธ แต่โธ่ทุดเลวเหลือร้าย
มืดดำมั่วด่ำดื่ม ตัณหาปลื้มลืมวันตาย ขอร้องทั้งหญิง-ชายให้ละอายบาปและกรรม

อยากให้โลกหมุนกลับ ได้ซึมซับทำเนียมเก่า วัฒนธรรมไทยเรา ที่สวยสดและงามล้ำ
สุกงอมหอมหวน จึงด่วนหล่นให้ลูบคลำ อย่าชิงสุกก่อนห่าม มันไม่งามดอกน้องเอย

ขอจบเพลงภาษิต ที่ลิขิตจากสมอง ผ่านการร้อยกรอง เป็นทำนองแหล่แม่เอ๋ย
ฟังแล้วเก็บไปคิด แล้วชีวิตจะสะเบย เรื่องร้ายที่ผ่านเลย คือบทเรียนสอนใจเราลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=31T_QjQ2FH4