สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ให้พรปีใหม่ 2557
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช

ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชให้พรปีใหม่ปีพุทธศักราช 2557 ขอให้ชาวไทย จงรักษากายวาจา ใจ เพื่อให้ความสงบสุขตลอดปีและตลอดไป

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช กล่าวให้พรปีใหม่แก่ประชาชนชาวไทย ประจำปี พุทธศักราช 2557 ความว่า ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช 2557 ขออำนวยอวยพร โดยอ้างอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ขอท่านทั้งหลาย จงรักษากายวาจาให้ดี จงควบคุมใจให้ดี จงเพิ่มพูนปัญญาให้ดี ความสุข ความเจริญ ความรุ่งเรือง และความสงบจะมีแก่ท่านทั้งหลาย ตลอดปีและตลอดไป


แหล่งที่มา http://www.dmc.tv