เทศกาลสักการะรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึง 30 มีนาคม 2557

ขอเชิญชวนร่วมงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงใน เทศกาลสักการะรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึง 30 มีนาคม 2557 (รวม 60 วัน) ณ เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้จะมีการกำหนดพิธีบวงสรวงปิดป่าเปิดเขาในวันพุธที่ 29 มกราคม 2557 ณ สันเขื่อนพลวง เวลา 08.00 น.

กำหนดการเทศกาลสักการะรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ประจำปี 2557

1. บวชชีพราหมณ์ (7 วัน) วันที่ 15 - 21 มกราคม 2557
2. พิธีบูชาคุณพระครูธรรมสรคุณ ( ท่านพ่อเขียน ขนฺธสโร) วันที่ 23 มกราคม 2557 ณ วัดกะทิง เวลา 08.09 น.
3. พิธีปิดป่า - เปิดงาน วันที่ 29 มกราคม 2557 ณ สันเขื่อนพลวง เวลา 08.00 น.
4. เปิดนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ(พระบาทพลวง) วันที่ 31 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2557 (60วัน)
5. พิธีปิดงาน - เปิดป่า วันที่ 1 เมษายน 2557 ณ ยอดเขาคิชฌกูฏ เวลา 08.00 น.เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม 039-452-056 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สถานที่จัดงาน : เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
วันเริ่มต้น : 31 ม.ค. 2557 | วันสิ้นสุด : 30 มี.ค. 2557

แหล่งที่มา http://news.edtguide.com