สวัสดีจ้าพี่น้องชาวบ้านมหาคนไกลบ้าน ไกลถิ่น ที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา
วันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังจ้า สำหรับท่านที่ไม่มีบัญชีธนาคารในเมืองไทย แต่อยากเปิด
บัญชีเอาไว้สำหรับฝากเงิน โอนเงิน ออมเงิน หรือแล้วแต่เจตนารมณ์ ที่แอลเอ
(ลอส แอนเจอลิส) มีธนาคารกรุงไทยไว้คอยบริการรับเปิดบัญชีให้คะ ในสหรัฐฯ
คงมีธนาคารเดียวที่รับเปิดบริการบัญชีใหม่ เป็นสำนักงานและมีเจ้าหน้าที่แบงค์
ไว้คอยดำเนินเอกสาร และประสานงานกับธนาคารที่เมืองไทย

การเปิดบัญชีใหม่นั้นในสมุดบัญชี สาขาของธนาคาร ไม่ใช่สาขาลอส แอนเจอลิส
แต่เป็นสาขา นานาเหนือ กรุงเทพฯ ก็คือสาขาในประเทศไทย แต่ที่นี่เป็นสนง.ไว้
คอยดำเนินการให้

สำนักงานที่ตั้ง
Krung Thai Bank
707 Wilshire Blvd., Suite 3150
Los Angeles, CA 90017
Tel.213-488-9899

หลักฐานที่ต้องเตรียมไปเปิดบัญชี
- พาสปอร์ต
- บัตรประชาชนไม่หมดอายุ
- บััตรประกัน (โซเชี่ยล ของสหรัฐฯ)
- แคชเชียร์เช็ค 190 เหรียญ (100 สำหรับเปิดบัญชีเงินฝาก ส่วนอีก 90 ค่าบริการ)

ระยะเวลาที่จะได้รับสมุดบัญชี และใช้งานได้อย่างสมบูรณ์
ครั้งที่ 1 เตรียมเอกสารข้างต้นไปเปิดบัญชี และกรอกรายละเอียด
ระยะเวลารอสมุดบัญชีจากประเทศไทย 30 วัน ทางจนท.จะโทรนัด
ให้มารับสมุดบัญชี

ครั้งที่ 2 เดินทางไปรับสมุดบัญชี พร้อมบัตรเอทีเอ็ม แต่บัตรเอทีเอ็มยังใช้งานไม่ได้
ต้องรอให้ทางจนท.โทรมานัดให้ไปรับพาสเวิร์ดเอทีเอ็ม ประมาณ 2 อาทิตย์


ครั้งที่ 3 ไปรับรหัสเอทีเอ็ม ถือว่าใช้งานได้อย่างสมบูรณ์

*** ต้องเดินทางถึง 3 ครั้ง ถึงจะครบขั้นตอน

สำหรับท่านใดสนใจก็โทรไปนัดล่วงหน้าเลยคะ ใช้เวลานานหน่อยดีกว่าบินกลับไปเปิดที่เมืองไทย


ตัวเมืองแอลเอ เห็นตึกสูงๆของ สนง.ด้วยจ้า
ขั้นตอนการเปิดบัญชีธนาคารไทยในแอลเอ


สนง. อยู่ชั้นที่ 31 สูงจัง
ขั้นตอนการเปิดบัญชีธนาคารไทยในแอลเอ

จักภาพก่อนไว้เป็นที่ระลึก
ขั้นตอนการเปิดบัญชีธนาคารไทยในแอลเอ


ยิ้มๆจ้า
ขั้นตอนการเปิดบัญชีธนาคารไทยในแอลเอ