เนื่องจากทาง สำนักงานจะไปดูงานที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดเลย ท่านสมาชิกท่านใดที่รู้แหล่งเรียนรู้และดูงานช่วยบอกด้วยนะครับ