...น้องหล่าเอ้ย สายลมหนาวต้องใจอ้าย หนาวแป๋ตายกว่าสิอุ่น คันได้ซูนคิงน้องหนาวนี้คือสิไค เย็นหัวใจจ้อยจ้อย คอยแต่เพิ่นสิแนมเห็น ไผเดน้อ ผุสิเป็นคนคลายหนาวพาใจเหงาผ่านหนาวได้ หรือสาวได๋หนาวคืออ้าย โชว์โปรไฟร์ให้เห็นแน เทือได้แวะยามบ้านถามข่าวเจ้ามื่อหนาวแฮง สั่นดอกหวา...(หล่ายผญา):,1-