ปากก็บอกไม่คิด...แต่ใจตรงกันข้ามเลย...

ปากพูดไป แต่ใจคึดฮอด


ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=9np-okpODZg

ขอคัดค้านตาหวานๆมาส่งยิ้ม
คัดค้านตรงริมฝีปากมายิ้มให้
คัดค้านอันความสวยนี้เจ้าเกินใคร
ที่คัดค้านไปก็มองที่ไรใจอ้ายทรมาน

ขอคัดค้านตาหวานๆสักร้อยครั้ง
ที่มานั่งตรงหัวใจอ้ายอย่างอาจหาญ
หากอ้ายบ่คัดค้านต่อไปคงร้าวราน
เพราะตาหวานๆคนนี้ที่เมียงมอง

คัดค้านไปปากต่างใจไปอย่างนั้น
เพราะคืนวันอันหัวใจนี้เรียกร้อง
ยามกินหรือหลับคอยเมียงมอง
อยากกู่ร้องบอกคิดถึงทุกเวลา


ปากพูดไป แต่ใจคึดฮอด