ชวนนักท่องเที่ยวเข้าร่วม "งานโลกทะเลชุมพร ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557"

ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าร่วม "งานโลกทะเลชุมพร ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557" ระหว่างวันที่ 24-28 มีนาคม 2556 ณ ลานอเนกประสงค์ชายทะเลปากน้ำชุมพร ตำบลปากน้ำชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพรจังหวัดชุมพร เปรียบเสมือนดินแดนแห่งประตูทักษิณ เส้นทางสู่การเดินทางท่องเที่ยวเยี่ยมชมความงดงามตระการตาและความมหัศจรรย์ แห่งโลกใต้ท้องทะเล เรียงรายไปด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่ตลอดแนวชายฝั่ง หาดทรายงาม น้ำทะลใส และแนวปะการังที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้ จังหวัดชุมพรร่วมกับเทศบาลปากน้ำชุมพร สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานชุมพร หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดชุมพร จึงได้ร่วมกันจัด "งานโลกทะเลชุมพร ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557" เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร สร้างความรับรู้ด้านศักยภาพการท่องเที่ยวทำให้เกิดระแสการเดินทางมาท่อง เที่ยวจังหวัดชุมพร โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวประเภท หมู่เกาะ หาดทราย ชายทะเล โดยจังหวัดชุมพรนับเป็นพื้นที่เหมาะแก่การดำน้ำชมปะการังที่ดีที่สุดแห่ง หนึ่งในเมืองไทย ซึ่งยังคงมีทรัพยากรใต้ทะเลอุดมสมบูรณ์เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสภายในงานนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ กิจกรรมถ่ายภาพ "มองผ่านเลนส์ สีสันทะเลไทยที่ชุมพร ความงดงามและวิถีชีวิต" กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น การจัดโปรแกรมนำเที่ยวทางทะเล และดำน้ำพร้อมแพ็คแกจสำหรับครอบครัว และคู่รักในราคาพิเศษ การจัดแสดงนิทรรศการทะเล แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เชิญชมธนาคารปูม้า หมู่เกาะรังนก วงจรชีวิตปลาทู การออกร้านอาหารทะเลสด กิจกรรมแข่งขันกีฬาทางน้ำเพื่อการท่องเที่ยว อีกทั้งโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ในจังหวัดชุมพรพร้อมใจกันเสนอราคาพิเศษ เฉพาะช่วงงานโลกทะเลชุมพรครั้งที่ 24 นี้ ฯลฯ (นักท่องเที่ยวกรุณาแสดงบัตรประชาชนเพื่อแสดงตนว่าไม่มีถิ่นฐานในจังหวัด ชุมพร)Tel. 0 7750 1831-2 , 0 7750 2775-6

ปล.วันอาจมีการคลาดเคลื่อนเล็กน้อยต้องขออภัยด้วยนะครับ