ย้อนหว่าคึดฮอดหม่อง...บ้านมหาฯหม่องเคยอยู่
ย้อนหว่าคึดฮอดซู้จั่งโงโค้งต่าวมา..สั้นแหล่ว
อันหว่าแนวอีสานเชื้อ...เกื้อเหล่าแนวเดียวกัน
สายสัมพันธ์ไร้พรมแดน....จักถิ่นใด๋กะไสยู้
จักแหม่นสูแหม่นเจ้า...จักแหม่นเขาแหม่นหล่อน
ซี้นสองต่อนกันแล้ว...บ่มีแคล้วดอกต่อกัน..


ไทบ้านพระเสาร์
18/03/57