กินยากินก่อน-หลังอาหาร

เรื่องนี้มีคนเข้าใจผิดกันค่อนข้างมาก คนส่วนมากถ้ากินยาก่อนอาหารก็กินยาแล้วกินอาหารทันที และถ้ากินยาหลังอาหาร พออิ่มปั๊บก็จัดการกินยาทันที ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าสะดวกในการจดจำ และทั้งก่อนหรือหลัอาหารก็มีน้ำให้กินยาได้ทันทีอยู่แล้ว แต่ทั้งสองกรณีนั้นมีผลเหมือนกันคือ กินยาพร้อมอาหารนั่นเองซึ่งไม่ใช่วิธีที่ถูกต้อง

ยาก่อนอาหารก็คือ ยาที่จะละลายได้ดีในสภาวะเป็นกรด ทุกครั้งที่เรากินยา มันจะวิ่งลงไปรออยู่ที่กระเพาะเป็นด่านแรก ถ้าไม่มีอุบติเหตุ เช่น สำลักหรือยาติดคอเข้ามายุ่ง กระเพาะคนเราในขณะที่ว่างจากอาหารจะมีน้ำย่อยซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรด เมื่อยาลงไปถูกกรดในกระเพาะ ก็จะละลายแล้วดูดซึมได้ดี ทำให้เป็นผลดีในการรักษา

ยาหลังอาหาร ส่วนมากมักมีฤทธิ์เป็นกรดหรือมีฤทธิ์กัดกระเพาะถ้ากินยาเข้าไปในขณะท้องว่าง ยาก็จะกัดกระเพาะ ทำให้อาจเป็นแผลเป็นโรคกระเพาะได้ หรือยาหลังอาหารบางชนิดเมื่อกินขณะท้องว่างกรดจากกระเพาะจะไปฆ่าฤทธิ์ยา ทำให้ยาขาดประสิทธิภาพ ถึงเป็นเหตุผลว่าต้องกินยาหลังอาหาร

ที่ถูกควรกินยาก่อนหรือหลังอาหารสักเท่าใด ?

ยาที่กินก่อนอาหารควรกินก่อนประมาณ ๓๐ นาที เพื่อให้ยาไปละลายดูดซึมได้ดี ส่วนยาหลังอาหารควรกินหลังอาหารไปแล้วประมาณ ๑๕-๓๐ นาที เพื่อให้อาหารย่อยไปสักครู่ก่อน ยาจะได้ดูดซึมพร้อม ๆ กับอาหารได้พอดี

แหล่งที่มา http://writer.dek-d.com