*********************
ขอจงทิ้ง ฉันไว้ให้ลืมทาง...ที่ผ่านใจ
*********************ขอจงทิ้ง ฉันไว้ให้ลืมทาง...ที่ผ่านใจ
ขอจงทิ้ง ฉันไว้ให้ลืมทาง...ที่ผ่านใจ


ท้องฟ้าวันนี้ อาจพิโรธ
เหมือนคนโศก โศกสลดไปทุกที่
ท้องฟ้าแปรเปลี่ยน เหมือนฤดี
ในตอนนี้ มืดมิดผิดไป


ฟ้ามืดคนเหงา เศร้าตรม
กับรสความขม ทำให้ใจสลาย
กับหัวใจ เวิ้งว้างเดียวดาย
รอบรอบกาย ยามค่ำคืนมีเพียงดาวบทเพลงชีวิต ลิขิตฝัน
เพลงระบำ มายาพาเศร้า
เราก็แค่คนบ้านป่า ท้องทุ่งที่ฝันพราว
ฝันเพียงเงา เพลงฝันไม่มีจริง


เธอไปดี เถอะนะปล่อยฉันไว้
ไม่เป็นไร วันนี้คนถูกทิ้ง
ยังยืนได้ แม้หัวใจจะระริน
ขอจงทิ้ง ฉันไว้ให้ลืมทาง...ที่ผ่านใจ
++++++++++++++++++++++++++++