10 วิศวกรที่รำรวยระดับโลกอาชีพวิศวกรอาจจะไม่ใช่วิถีชีวิตที่ต้องการกำไรสูงสุด
แต่มีวิศวกรบางคนที่สามารถสร้างความร่ำรวยได้
นี่คือ 10 เจ้าของ/ผู้บริหารธุรกิจที่ร่ำรวยระดับโลก
ที่ในอดีตเคยศึกษาจบทางด้านวิศวกรรมศาสตร์มาก่อน1. Carlos Slim

10 วิศวกรที่ร่ำรวยที่สุในโลก

วิศวกรชาวเม็กซิกันที่รวยที่สุดในโลก
ทรัพย์สินมีมูลค่า 71.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ
(เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยล้านเหรียญสหรัฐ)
(สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันล้านบาท)
เจ้าของกลุ่มบริษัท Grupo Carso
http://www.carso.com.mx/EN/Pages/Grupo_Carso.aspx
มีรายรับ/ผลกำไรจากธุรกิจการเงิน
การสื่อสารโทรคมนาคม การค้าปลีก
และเทคโนโลยี
ปริญญาตรี Civil Engineering
จาก Universidad Nacional Autonoma de Mexico
http://www.unam.mx/index/en


2. Charles Koch
10 วิศวกรที่ร่ำรวยที่สุในโลก

CEO ของ Koch Industries
http://www.kochind.com
ธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์และอุตสาหกรรมน้ำมัน
(ยังเป็นธุรกิจบริษัทครอบครัวไม่ใช่บริษัทมหาชน)
ผ่านระบบการศึกษาที่เข้มข้นจาก MIT
http://web.mit.edu
ปริญญาตรี General Engineering
ปริญญาโท M.Sc. Mechanical Engineering และ M.Sc. Chemical Engineering
ทรัพย์สินมีมูลค่า 31 พันล้านเหรียญสหรัฐ
(สามหมื่นหนึ่งพันล้านเหรียญสหรัฐ)
(เก้าแสนสามหมื่นล้านบาท)3. David Koch

10 วิศวกรที่ร่ำรวยที่สุในโลก

น้องชาย Charles Koch และเจ้าของกิจการร่วม Koch Industries
ถือหุ้นบริษัท 42% ทรัพย์สินมีมูลค่า 31 พันล้านเหรียญสหรัฐเท่ากับพี่ชาย
(สามหมื่นหนึ่งพันล้านเหรียญสหรัฐ)
(เก้าแสนสามหมื่นล้านบาท)
ปริญญาตรีและปริญญาโท Chemical Engineering4. Michael Bloomberg


10 วิศวกรที่ร่ำรวยที่สุในโลก

ตอนนี้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีมหานครนิวยอร์ค
ธุรกิจสื่อสารมวลชน ถือหุ้น 88% ของ Bloomberg L.P.
http://www.bloomberg.com
ปริญญาตรี Electrical Engineer
จาก John Hopkins University
http://www.jhu.edu
ทรัพย์สินมีมูลค่า 31 พันล้านเหรียญสหรัฐ
(สามหมื่นหนึ่งพันล้านเหรียญสหรัฐ)
(เก้าแสนสามหมื่นล้านบาท)


5. Bernard Arnault


10 วิศวกรที่ร่ำรวยที่สุในโลก

วิศวกรชาวฝรั่งเศส
CEO ของ LVMH (หลุยส์วิตตอง)
http://www.lvmh.com
สินค้าระดับหรูหราราคาแพง
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
จาก École Polytechnique
http://www.polytechnique.edu/jsp/accueil.jsp?CODE=36392593&LANGUE=1
ทรัพย์สินมีมูลค่า 29 พันล้านเหรียญสหรัฐ
(สองหมื่นเก้าพันล้านเหรียญสหรัฐ)
(แปดแสนเจ็ดหมื่นล้านบาท)


6. Jef Bezos


10 วิศวกรที่ร่ำรวยที่สุในโลก

ผู้ริเริ่มบุกเบิกธุรกิจ e-commerce
ผู้สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าในธุรกิจประเภทนี้
ผู้ก่อตั้งธุรกิจร้านค้าหนังสือออนไลน์(แรกเริ่ม) Amazon
http://www.amazon.com
ปริญญาตรี Electrical Engineering และ Computer Sciences
จาก Princeton University
http://www.princeton.edu/main/
ทรัพย์สินมีมูลค่า 28.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ
(สองหมื่นแปดพันเก้าร้อยล้านเหรียญสหรัฐ)
(แปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันล้านบาท)


7. Larry Page


10 วิศวกรที่ร่ำรวยที่สุในโลก

CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง Google
http://www.google.com
ปริญญาตรี Computer Engineering
จาก University of Michigan
https://www.umich.edu
ปริญญาโท Computer Science
จาก Stanford University
http://www.stanford.edu
ทรัพย์สินมีมูลค่า 24.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ
(สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยล้านเหรียญสหรัฐ)
(เจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันล้านบาท)


8. Sergey Brin


10 วิศวกรที่ร่ำรวยที่สุในโลก

ผู้ร่วมก่อตั้ง Google กับ Larry Page
บ้านเกิดแถวชายแดนสหภาพโซเวียตรัสเซีย
พ่อแม่อพยพมาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาตอนเขาวัย 6 ขวบ
ตอนนี้ได้รับสัญชาติเป็นคนอเมริกันเรียบร้อยแล้ว
ปริญญาตรี Computer Science
จาก Stanford University
http://www.stanford.edu
ทรัพย์สินมีมูลค่า 24.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ
(สองหมื่นสี่พันสี่ร้อยล้านเหรียญสหรัฐ)
(เจ็ดแสนสามหมื่นสองพันล้านบาท)


9. Mukesh Ambani


10 วิศวกรที่ร่ำรวยที่สุในโลก

วิศวกรชาวอินเดีย
ประธาน Reliance Industries Limited (อุตสาหกรรมหลักด้านพลังงาน)
http://www.ril.com
ปริญญาตรี Chemical Engineering
จาก University of Mumbai (Bombay เดิม)
http://www.mu.ac.in
ทรัพย์สินมีมูลค่า 21 พันล้านเหรียญสหรัฐ
(สองหมื่นหนึ่งพันล้านเหรียญสหรัฐ)
(หกแสนสามหมื่นล้านบาท)


10. Thomas Kwok


10 วิศวกรที่ร่ำรวยที่สุในโลก

วิศวกรชาวฮ่องกง
ผู้อำนวยการบริหาร Sun Hung Kai Properties (ธุรกิจหลักอ...หาริมทรัพย์ และอื่น ๆ)
http://www.shkp.com/en-US/
ปริญญาตรี Civil Engineering ที่ Imperial College
ปริญญาโท MBA London Business School
ที่ University of London ทั้งสองปริญญา
http://www.lon.ac.uk
ตอนนี้ยังทำงานร่วมกับน้องชายสองคน Walter กับ Raymond
ทรัพย์สินมีมูลค่า 17 พันล้านเหรียญสหรัฐ
(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้านเหรียญสหรัฐ)
(ห้าแสนหนึ่งหมื่นล้านบาท)
เครดิต : http://www.oknation.net/blog/ravio/2014/01/17/entry-1