**********************
ชีวิต...กำลังใจ ความหวัง ความอดทน
**********************
เพราะคำว่า “ศรัทธา”
ต่อความดีงาม ทำให้เรามีกำลังใจ มีความหวัง และมีความอดทน
ที่จะรอคอย...รอคอยความสำเร็จที่จะนำมาซึ่งความดีงามของชีวิต

++++++++++++++++++++++++++++++++


ในชีวิตของคน เรื่องราวที่บางครั้งเจ็บปวดทุกข์ทรมานแสนสาหัส
แม้น้ำตาจะหลั่งไหลเหมือนสายเลือดที่กลั่นออกมาจากหัวใจ
ชีวิตที่มีอุปสรรคที่ทำให้ เธอ ฉัน เรา ต้องทุกข์และทรมานมากมายมหาศาล
เรื่องราวที่ทำให้เจ็บปวดหัวใจ เรื่องราวที่ไม่เคยคลาดฝันว่าจะเกิดก็เกิด เรื่องใดที่เกิดขึ้น ใจความรู้สึกที่เหมือนตกนรก เหมือนเปลวไฟที่แผดเผาร้อนรน


แต่สิ่งเหล่านี้มันจะมลายหายไป ด้วย “กำลังใจ ความหวัง ความอดทน”
ความเจ็บปวดของหัวใจ ต้องมีทั้งสามสิ่งนี้ ที่จะพาเราไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
ที่จะทำให้ชีวิตของเรา ท่าน มีความหมาย มีความสุข
มีเรื่องราวที่อัศจรรย์ใจเกิดขึ้น


ความศรัทธาที่มีต่อพระผู้เป็นเจ้าที่เรา ท่าน เธอ เขา นับถือ
เมื่อนำมารวมกับพลังในกำลังใจ พลังแห่งความหวัง พลังแห่งความอดทน ทุกอย่างจะผ่านไปได้ในทุกเรื่องราว


เพราะชีวิตของเรา ท่าน เธอ เขา เหมือนละคร ที่พระผู้เป็นเจ้า หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือสิ่งมหัศจรรย์ของชีวิต ได้ถูกสร้างมา


เรา ท่าน เธอ เขา... ตราบใดที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ
ตราบใดที่ยังไม่พ้นทุกข์ทรมานนั้นๆ


พึงระลึกเสมอว่า ....”ละครชีวิตของเรานี้ยังไม่จบ”
ยังมีละครให้ท่านต้องเล่นตามบท ต่อไป…
ยังต้องแสดงพลังของกำลังใจ พลังของความหวัง พลังของความอดทน จนบทชีวิตของ เรา ท่าน เธอ เขาได้ปิดฉากลง


บทชีวิตตอนจบ ที่ท่านต้องแสดงต้องเล่น คือตอนยิ่งใหญ่ของชีวิต เป็นเช่นนั้นจริงๆ


บทชีวิตตอนจบ จะเป็นบทชีวิตบนความดีงามที่จารึกชั่วลูกชั่วหลาน หรือบทชีวิตท่ามกลางเสียงก่นด่าตลอดกาล


+++++++++++++++++++


ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=bd9xj51HWb0

ตลอดเวลา


พักสายตา เถอะนะคนดี
หลับลง ตรงนี้
ที่ที่มีแต่เราสองคน ..
ผ่านเรื่องราวผ่านงานผ่านคน
สับสน หลายความ บางเวลาต้องการสักคน
ไว้คอย ปลอบใจ
เข้าใจ พูดคุย

ความรักเอยงดงามอย่างนี้ จนชั่ว ชีวี
โหยหาความรักไม่เคยพอ ...
อยากให้เธอเคียงข้างอย่างนี้
บอกรัก อีกที อยู่ใกล้กัน ตลอดเวลา ...

พัก กาย พักใจ หลับตา ฝันดี
รัก เอย รักที่ เข้าใจ ถึงกัน

พัก กาย พักใจ หลับตา ฝันดี
รัก เอย รักที่ เข้าใจ ถึงกัน

พัก กาย พักใจ หลับตา ฝันดี
รัก เอย รักที่ เข้าใจ ถึงกัน

พัก กาย พักใจหลับตา ฝันดี
รัก เอย รักที่ เข้าใจ ถึงกัน
+++++++++++++++++++++++++++++++