สวัสดีคะพี่น้องที่ฮักที่รักการถ่ายภาพด้วยมือถือ วันนี้แนะนำวิธีการถ่ายภาพมาร์โครมาฝากคะ
โดยทั่วไปถ่ายภาพด้วยมือถือสิ่งของชิ้นเล็กๆ สัตว์ตัวเล็กๆ มือถือถ่ายยากมาก อัพโหลด
โปรแกรมมาติดตั้งก็ถ่ายภาพเล็กได้คะ ภาพนี้ลองถ่ายดูดอกไม้เล็กมากๆ ผึ้งก็ตัวนิดเดียว
ฮื้อ ถ่ายได้ด้วย


สมาร์ทโฟนก็ถ่ายภาพมาโครได้เหมือนกัน


สมาร์ทโฟนก็ถ่ายภาพมาโครได้เหมือนกัน


สมาร์ทโฟนก็ถ่ายภาพมาโครได้เหมือนกัน