****************
ฝ่าฝัน...ให้ถึงฝัน
****************ฝ่าฝัน...ให้ถึงฝันฝ่าฝัน...ให้ถึงฝัน


อยู่ที่ไหน ขวากหนามจะตามหา
จะทวงค่า ประจญประจัญ
ถามหาความเป็นคน แม้บากบั่น
มาสิมาสารพัน สาดซัด


จะมีอะไร เกิดขึ้นบ้าง
พร้อมโรมรัน ฝ่ายคลื่นสารพัด
ฟ้าหนาวฝ่าหนาว สะบัด
ดวงดาวพราวพัด จะคว้าดึงฝันลอย ปล่อยฝันล่องลอย
จะรอคอย สร้างฝันให้ฝันถึง
ฝันจะเลื่อน เลือนรางจะคะนึง
จะไปให้ถึง ฝ่าฝันที่รอคอย

อยู่ที่ไหน ขวากหนามจะตามหา
จะทวงค่า ความเป็นคนไม่ให้น้อย
จะตามฝัน คว้าฝันบนเมฆลอย
จะถางคอย สร้างฝันให้ฝันจริง