กรุงเทพฯ

1. พุทธมณฑล : 9-13 พฤษภาคม 2557

วันวิสาขบูชา 2557 ทั่วไทย ไหว้พระ ทำบุญ อิ่มอกอิ่มใจ

พุทธมณฑล จะจัดงานวันวิสาขบูชาในวันที่ 9-13 พฤษภาคม ซึ่งในวันวิสาขบูชา (13 พ.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายอำพลเสนาณรงค์ องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล2. มณฑลพิธีท้องสนามหลวง : 11-17 พฤษภาคม 2557

วันวิสาขบูชา 2557 ทั่วไทย ไหว้พระ ทำบุญ อิ่มอกอิ่มใจ

สนามหลวง จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ในวันที่ 11-17 พฤษภาคม โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระองค์ภายในพระบรมมหาราชวังให้อัญเชิญมาประดิษฐานยังท้องสนามหลวง เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะ และในวันที่ 11 พ.ค. เวลา 17.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจะเสด็จฯ เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา3. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร : 11-13 พฤษภาคม 2557

วันวิสาขบูชา 2557 ทั่วไทย ไหว้พระ ทำบุญ อิ่มอกอิ่มใจ

วัดสระเกศฯ จะมีการจัดกิจกรรมโดยการนำประวัติวันวิสาขบูชาที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาจัดโชว์ทั้งหมด โดยในวันที่ 11 พฤษภาคม จะมีการจัดเทศน์มหาชาติขึ้น เพื่อบูชาคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ จากนั้นจะมีการเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์

ถัดมาในวันที่ 12 พฤษภาคม จะมีการกวนข้าวทิพย์ 20 กระทะ และในวันที่ 13 พฤษภาคม ทางวัดได้จัดพิธีตักบาตรรอบภูเขาทอง พร้อมทั้งจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ ทุกรูปด้วย โดยในเวลา 19.00 น. จะมีการจัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชานครปฐม

พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2557 : 13 พฤษภาคม 2557

วันวิสาขบูชา 2557 ทั่วไทย ไหว้พระ ทำบุญ อิ่มอกอิ่มใจ

เชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2557 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ พระวิหารหลวงองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในวันวิสาขบูชา เสริมสร้างปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน ประชาชนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และจรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมดีมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืน

เชียงใหม่

งานประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพในวันวิสาขบูชา : 12 พ.ค.2557

วันวิสาขบูชา 2557 ทั่วไทย ไหว้พระ ทำบุญ อิ่มอกอิ่มใจ

ประเพณีนี้จะจัดกันทุกปี ในคืนก่อนวันวิสาขบูชา ซึ่งจะเป็นวันก่อน วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นธรรมเนียมของคนที่อยู่เชียงใหม่ โดยลูกหลานชาวเชียงใหม่ จะมาร่วมกันเดินขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ โดยจะมีขบวนพระภิกษุสงฆ์ และขบวนของคณะต่างๆ ทั้งตัวแทนหมู่บ้าน บริษัทห้างร้าน องค์กรต่าง ฯลฯ เดินนำขึ้นไป เริ่มเดินกันตั้งแต่ตอนเย็น จุดเริ่มต้นคือ หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินผ่านหน้าสวนสัตว์เชียงใหม่ และผ่าน อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ผู้สร้างวัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นที่สักการะยิ่งของชาวเชียงใหม่ ก่อนผ่านไป เราก็ต้องกราบไหว้ครูบาศรีวิชัยกันก่อน และเดินไปตามถนนไปเรื่อยๆ ตามเนินเขาจนถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพ

ระหว่างทางก็จะมีการแสดงการละเล่นต่างๆ ที่มีคนนำมาจัด เช่น จุดที่มีการร้องเพลงเหนือ การเล่นกลองสะบัดชัย การเล่นสะล้อ ซอซึง ข้างทางตามจุดต่างๆ ก็จะมีคนนำของขึ้นไปขาย ส่วนมากก็เป็นพวกน้ำดื่ม แก้กระหาย หรือถ้าหิวก็มีของกินขายเหมือนกัน แต่บางจุดเขาก็ไม่ได้ขายน่ะครับ แต่จะเป็นของที่เขานำมาแจกเพื่อร่วมทำบุญกับเรา มีทั้งข้าว และน้ำ เป็นของที่องค์กร สถานศึกษา ร้านค้า ห้างร้าน บริษัท หรือ ชาวบ้านนำมาแจกกันนครราชสีมา

โคราชเปิดงานวันวิสาขบูชา พุทธบารมี 2557 ยิ่งใหญ่ ชมนิทรรศการ ระบบ 3 D : 1 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2557

วันวิสาขบูชา 2557 ทั่วไทย ไหว้พระ ทำบุญ อิ่มอกอิ่มใจ

พระราชวิมลโมลี รักษาการเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญยุกูล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พลโทชาญชัย ภู่ทอง แม่ทัพภาคที่ 2 และร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกัน อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 9 พระองค์ จาก 4 ประเทศ ประดิษฐานที่แท่น พร้อมเปิดงาน วันวิสาขบูชา พุทธบารมี ประจำปี 2557 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 พค ถึง 1 มิย 2557 ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา

สำหรับกิจกรรมภายในงานวันวิสาขบูชา พุทธบารมี ประจำปี 2557 ประกอบด้วย การปิดทองพระพุทธบาท 4 รอย การปิดทองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 9 องค์ 9 วัด ร่วมสร้างพระพุทธรูปด้วยการถวายแผ่นโพธิ์ทอง การตักบาตรหนังสือธรรมะ การนั่งสมาธิเจริญสติ เดินจงกรม ชมนิทรรศการ ระบบ 3D สังสารวัฏ วงจรแห่งทุกข์ ตอน มิติแห่งภูมิ ชีวิตหลังความตาย และร่วมพิธีตักบาตรข้าวมธุปายาส เป็นต้น

ตรัง

วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง และวัดนิโครธาราม : 13 พฤษภาคม 2557

วันวิสาขบูชา 2557 ทั่วไทย ไหว้พระ ทำบุญ อิ่มอกอิ่มใจ

เทศบาลนครตรังกำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2557 ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง และวัดนิโครธาราม สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันวิสาขบูชาปีนี้ ในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง โดยมีนายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ เป็นประธานในพิธี

เปิดโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสรมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2557 และโครงการหมู่บ้านถือศีล 5 สำหรับในช่วงค่ำตั้งแต่เวลา 18.30 น. มีพิธีสวดมนต์ไหว้พระและเวียนเทียน ณ วัดนิโครธาราม มีการแสดงพระธรรมเทศนา ฯลฯ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกแสดงความเคารพสักการะต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

แหล่งที่มา http://news.truelife.com/