คนไทยกล่าวคำว่า "สวัสดั" แล้วชาวอาเซี่ยนจะพูดอย่างไร.....ลองอ่านดูนะคะ

คำทักทายที่ควรรู้ของประเทศสมาชิกอาเซี่ยน