ไหว้ครู
ตั้งนะโม3จบ
อมสิทธิการพ่อครูบาอาจาร์พ่อหมอสิทธิ์ให้แก่กุดังนี้อมสะหับ(ไหว้ครู)
บทที2เสกหมาก
อมบังๆกุบังทังแข่งกุสิบังทังขากุสิบังทังกระโบงตากุสิบังทังคิ้วกุสิบังทังแอกหน่องกุสิบังทังหัวเข่า อมพุธโทสะหับ(เสกหมากกิน)
บทที่3เสกมื
ตังทิมุดตับเผกุจักตบฝ่ามือให้เป็นหินก้อนล้านกุจักเอาอากาศมาบังก้ำขวากุจักเอาแผ่นดินมาบังก้ำช้ายกุจักย้ายตีนกุออกให้แขนเขาค้นก้ำขวากุจักย้ายตัวกุออกให้แขนเขาหลดก้ำอมกุจักทอบกระดูกในหัวให้หักก็หักอมกุจักทอบทังตัวในผ้าให้หักก็หักตนกุนี้ชื่อว่าพรหม4หน้าตนกุนี้ชื่อว่าพร้า2คมอารมกุนี้ชื่อว่าอารมพยามารผู้ใจบาปกุผาบแพ้ฝุ่งหมู่พยามวยอมละรวยสิทธิละรวยสะหับ(เสกใส่มือ)
บทที่4เจริญให้มวยไว
อมตบปะกัดโตแป๊ปะเพียรชะนังสะหับ
บทที่5เสกปูนทามือบอให้เขาตีแตก
อมปุปุริคงๆคงสะหับ บทสิทบทคงบทอาดกุบอได้ประหมาดครูกุเรียนนำพ่อกุก่อนำครูอมสะหุมติด
ยกคายครูมวยนี้ขั่น5เหล้าก้องไข่หน่วย ซ่วย4เงิน5สลึง