*มนต์ฟ้าสมั่งน้อย*
อมสิทธิฟ้าสะมั่ง เสียงกูดังปานเสียงฟ้าฮ้อง เสียงกูก้องปานแผ่นดินไหว
เสียงกูกวยเสาเสมร(อ่านว่า สะ-เหมร)ก็ค้าน กูจักป้านเสียงทองกูจักป้านแสนผาป้องเอาอากาศ
อังเชิญชาติเชื้อเหล็กหลาวแหลมไม้ค้อน ทงได้หมื่นแสนฟัน กูสิทกูทง สิทเอาสิทแอ
แผ่นเหล็กแหลมยิ่งโยชน์กูสิทกูทง หอกไท้คมปาว กูสิทงงาขาวหายเศษแค้ว ด้ามแก้วดาบขันชัย
กูสิทกูทง ลมกวยเพื่อเหล็กลอด กูสิทกูทง จำโดดละปะเวียน กูสิทกูทง หอกและง้าวกิทับให้คานคังสับ
ขวานกิจักให้ป่วงจักกี กูจักป้านแสนแผ่นดิน ครูพระยาอินทร์บอกให้แก่กู อมสะหับคงเพชรฯ
*มนต์ฟ้าสะมั่งหลวง*
สิทธิฟ้าสะมั่ง เสียงกูดังปานฟ้าฮ้อง เสียงกูก้องทั่วแผ่นดินไหว เสียงกูไกวตอหักตอค้าน
กูจักป้านแสนเหล็กและแสนทอง กูจักป้านแสนผาเพียงอากาศ ผาบฮ้ายกลายสัตแค้ว ด้ามแก้วคาบขันชัย
กูสิทกูทง สามสิบหอกคมขาวกูสิทกูทง สามสิบตาวคมกล้ากูสิทกูทง กูสิทงทั้งหน้าน้อยและปืน กูสิทกูทง
แปดสิบหอกคมขาวกูสิทกูทง แปดสิบตาวคมกล้ากูสิทกูทง กูจักทงทั้งช่อฟ้าหอกสองคม กูสิทกูทง
กูจักทงทั้งช่อฟ้าลางขวานฟัน กูสิทกูทง กูจักทงทั้งน้ำหมอกและสีนาดให้แตกกระจาย คงสะหับสะอัดฯ
*สองบทนี้ชื่อว่ามนต์ฟ้าสะมั่งน้อย มนต์ฟ้าสะมั่งหลวง คายขันธ์ห้าเงินหกบาท ซิ่นผืนแพรวา เหล้าก้องไข่หน่วย
ซวยสี่ ขันธ์หมากเบ็งซ้ายขวา เทียนเล่มบาทหนึ่งคู่ เล่มเบี้ยหนึ่งคู่ จะใช้จำเริญ หรือเสกว่านยากิน เสกเหล้าเสกน้ำเสกน้ำลาย
กินสารพัดคงทน เป็นมหาอำนาจแคล้วคลาดคงกระพันดีนักแล