เฝ้ามองจันทร์เฝ้ามองจันทร์


เฝ้ามองจันทร์

----------------------------

ท้องฟ้ายามนี้ มองเฝ้ามองจันทร์
ที่ปลายขอบตะวัน ยามลับฟ้า
คนเหงาเหงา มองดูจันทร์บนนภา
ให้อุรา คนเหงาเฝ้าคอยจันทร์

-----------------------------------
ยามจันทร์งาม กระจ่างฟ้าไสว
คิดถึงใคร คนหนึ่งคะนึงมั่น
นั่งมองจันทร์ ยามแสงลับตะวัน
คิดถึงกัน คนไกลฝากใจปอง

---------------------------------

เคยจับมือกัน สองเราเฝ้ามอง
แสงจันทร์ส่อง ด้วยความเสน่หา
จันทร์แย้มเยือน ในราตรีผ่านทิวา
แต่วันนี้คนเคยหา มาห่างไกล

-----------------------------
ใครคนนั้น อยู่ไกลใจจะขาด
ความรักวาด คิดถึงไม่ห่างหาย
คนเคยเฝ้า จันทราไม่ห่างกาย
มาวันนี้คงหน่าย คนมองจันทร์ ให้เหงาทรวง

+++++++++++++++++++++++++


khonsurin


ขอจันทร์ - ลุลาลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=uQcyVoDw2M8