พิณบรรเลง เพลงความในใจ โดยธัมรงค์ ยางพฤกษ์ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=Q3n2yTTY2ws
เครดิตที่มา
http://youtu.be/Q3n2yTTY2ws