พิณร้องเพลงชุด๔ อ.คําเม้า เปิดถนน
1. เพลง เสียงแคนแทนใจ
2. เพลง จดหมายสั่งมา
3. เพลง ลาวโกอินเตอร์
4. เพลง บักกะแหล่งตามแฟน
5. เพลง เวิ้งสวิง
6. เพลง บ้านเกิด 101
7. เพลง สาวชุดดำ
8. เพลง เมียป๋าเมิ๊ดปี


[4SHARED]http://www.google.co.th/embed/RL0ePTtpce[/4SHARED]